Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2011

U-I-243/09 13. 1. 2011 Uradni list RS, št. 6/2011
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 107/08), 1. čl., 1. stavek 3. odst. 2. čl., 3. al. 3. čl., 1. stavek 1. odst. 4. čl., 11. čl., 13. čl., 14. čl., 15. čl. in 16. čl.
U-I-68/10, Up-350/10 3. 2. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 455/2009 z dne 9. 12. 2009 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09), 8. čl.
U-I-14/10, Up-75/10 24. 2. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 21/2009 z dne 11. 11. 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 168/2009 z dne 17. 6. 2009 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 234/2008 z dne 19. 1. 2009 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 32. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 1. odst. 159. čl.
U-I-258/10 14. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr), 74. čl.
Up-3072/08, Up-104/10 19. 4. 2011 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 526/2008 z dne 15. 10. 2008 in zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 227/2009 z dne 2. 11. 2009
U-I-124/10 18. 5. 2011 Neobjavljeno
Zakon o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) (ZSkuS), 1. odst. 3. čl.
Up-3071/08 24. 5. 2011 Neobjavljeno
Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1574/2007 z dne 21. 10. 2008 in sodba Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 152/2007 z dne 18. 10. 2007
U-I-104/11 14. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) (ZSVarPre), 68. čl.
U-I-245/10, U-I-181/10, Up-1002/10 14. 9. 2011 Uradni list RS, št. 84/2011
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 1. odst. 102. čl. in 103. čl. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZRZI), 4. odst. 40. čl. Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list RS, št. 117/05) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 77/2010 z dne 26. 5. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 359/2009 z dne 31. 12. 2009
U-I-136/10, Up-739/10 15. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 123. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 489/2008 z dne 10. 5. 2010 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 31/2008 z dne 2. 7. 2008 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 2916/2006 z dne 16. 11. 2007
U-I-94/10 21. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 41/94, 70/97 in 38/99) (ZDDO), 3. al. 1. odst. 38. čl.
U-I-287/10 3. 11. 2011 Uradni list RS, št. 94/2011
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 7. al. 1. odst. 34. čl. in 2. odst. 66. čl.
Up-174/10 15. 11. 2011 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 378/2007 z dne 23. 3. 2009 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 673/2006 z dne 4. 4. 2007 Sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 802/2004 z dne 31. 3. 2006
U-I-281/09 22. 11. 2011 Uradni list RS, št. 105/2011 in OdlUS XIX, 29
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl., 1. odst. 228. čl. Sklep o določitvi kriterijev za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 106/05)
U-I-210/10 1. 12. 2011 Uradni list RS, št. 100/2011
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) (ZUJIK), 5. odst. 55. čl.
U-I-158/10 1. 12. 2011 Neobjavljeno
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10 in 28/11), 5. odst. h tč. 8. čl. in 2. odst. 19. čl.