Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2011

Up-23/09 17. 2. 2011 Uradni list RS, št. 21/2011
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1356/2006 z dne 14. 3. 2007
U-I-6/10, Up-50/10, Up-51/10 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 44. čl. in 2. odst. 85. čl. Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81, in Uradni list RS, št. 65/99) Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000), 13. čl. in 14. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 417/2009 z dne 30. 10. 2009 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 539/2009 z dne 25. 8. 2009
U-I-254/09, Up-1233/09 19. 5. 2011 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 3. odst. 16. čl., 1. tč., 2. tč., 3. tč. in 5. tč. 1. odst., 2. odst. in 9. odst. 19. čl., 4. tč. 1. odst. 19. čl., 20. čl., 21. čl., 1. odst. 27. čl., 2. odst. 32. čl., 41. čl., 47. čl. in 51. č. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01) (ZLNDL), 2. čl. in 8. čl. Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000), 1. odst. 12. čl., 13. čl., 14. čl., 2. odst. in 3. odst. 15. čl. ter 2. odst. 17. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), 4. čl. in 5. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2009 z dne 1. 10. 2009 in sodbo Upravnega sodišča št. U 1130/2008 z dne 16. 6. 2009
U-I-159/09, P-25/09, Up-679/09 19. 5. 2011 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 27. čl. Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000), 13. čl. in 14. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), 4. čl. in 5. čl. Spor glede pristojnosti med Upravno enoto Ljubljana in Ministrstvom za okolje in prostor Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 696/2008 z dne 19. 3. 2009 in sodbo Upravnega sodišča št. U 1406/2008 z dne 1. 10. 2008.
U-I-273/10 14. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 2. odst. 72. čl.
U-I-303/09, Up-1473/09 23. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 278/2007 z dne 30. 9. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2005/2005 z dne 21. 12. 2006, odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-380/95-MK z dne 13. 6. 2005 in delno odločbo Upravne enote Grosuplje št. 321-76/92-101 z dne 31. 12. 2004
Up-457/09 28. 9. 2011 Uradni list RS, št. 86/2011 in OdlUS XIX, 31
III. točka izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 705/2007 z dne 15. 1. 2009
U-I-175/10, Up-951/10 30. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 105. čl. in 1. odst. 107. čl. Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000), 13. čl. in 14. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 2. odst. 32. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 375/2007 z dne 26. 5. 2010 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 172/2006 z dne 12. 1. 2007, odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 462-01-7/00 z dne 14. 3. 2006 in odločbo Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor, št. 351-773/93 -DE-7 z dne 12. 10. 2004