Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2011

U-I-224/09 13. 1. 2011 Neobjavljeno
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10) (ZJF), 6. tč. 1. odst. 3. čl.
U-I-240/09 20. 1. 2011 Neobjavljeno
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09 in 43/10) (ZDDPO), 2. odst. 9. čl.
U-I-3/10 3. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 43/10, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) (ZDavP), 96. čl.
U-I-157/10 17. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) (ZDavP), 160. čl.
Up-54/10 17. 3. 2011 Neobjavljeno
Sklep Ustavnega sodišča št. Up-54/10 z dne 15. 6. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 291/2005 z dne 22. 10. 2009
U-I-253/09 7. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01) (ZDIS), 6. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 10/10) (ZIS), 24. čl. Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIS), 75. čl.
U-I-40/10, Up-223/10 22. 11. 2011 Neobjavljeno
Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) (CZ), 4.a čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 48. čl. in 49. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 381/2009 z dne 26. 11. 2009 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 288/2007 z dne 2. 6. 2009