Odločitve US

Odločitve Državna ureditev v letu 2012

U-I-279/10 19. 1. 2012 Neobjavljeno
Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) (ZVRS), 16. in 21. čl. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/10) (Poslovnik), 7. in 8. čl.
U-I-112/11 19. 1. 2012 Neobjavljeno
Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03) (ZZPOFPR), 20. čl.
U-I-82/10 9. 2. 2012 Uradni list RS, št. 57/2010
Obvezna navodila za uporabo Državnotožilskega reda (št. 701-1/2010 z dne 22. 2. 2010) Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) (ZDT), 4. odst. 7. čl.
U-I-23/12 5. 4. 2012 Uradni list RS, št. 30/2012 in OdlUS XIX, 35
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) (ZLPLS)
U-I-319/11 24. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 2. odst. 43. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD)
U-I-79/11 19. 9. 2012 Uradni list RS, št. 79/2012
Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) (PoDZ), čl. 203 do 214
P-8/12 18. 10. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-17/11 18. 10. 2012 Uradni list RS, št. 87/2012 in OdlUS XIX, 38
Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) (ZSDZVZEU)
Ps-1/12 8. 11. 2012 Neobjavljeno
Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije (EPA 620-VI)