Odločitve US

Odločitve Lokalna samouprava v letu 2012

U-I-135/11 13. 6. 2012 Neobjavljeno
Odlok o grbu in zastavi občine Podvelka (Medobčinski uradni vestnik 36/99)
U-I-321/11 14. 6. 2012 Neobjavljeno
Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98), 94. čl.
U-I-101/12 21. 6. 2012 Neobjavljeno
Odlok o oglaševanju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/11) v povezavi z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10)
U-I-39/11 3. 7. 2012 Neobjavljeno
Poslovnik Občinskega sveta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10), 1. odst. 24. čl.
U-I-149/10 19. 9. 2012 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 60/11) (ZVISJV) Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTPIU) Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/08) Uredba o spremembi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 50/09)
U-I-88/10 22. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09) (ZVO), 3. odst. 149. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 108/09) (ZVO), 3. odst. 82. čl. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09)
U-I-283/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-233/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 4. čl.
U-I-284/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 4. čl.
U-I-232/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-250/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-255/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-234/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 4. čl.
U-I-271/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-272/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 4. čl., 5. čl.
U-I-276/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-278/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-280/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 4. čl.
U-I-247/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.
U-I-204/11 29. 11. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), 5. čl.