Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2012

Up-689/11 24. 1. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Državnega zbora Republike Slovenije št. 700-02/10-0056/12 z dne 21. 10. 2010
P-10/11 26. 1. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-58/10, Up-307/10 24. 2. 2012 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 1. odst. 414. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 413/2008 z dne 5. 11. 2009 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1123/2007 z dne 24. 4. 2008 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 991/2006 z dne 3. 8. 2007
U-I-212/11 9. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) (ZIKS), 15. čl., 45. čl., 55. čl., 56. čl., 64. čl. in 65. čl.
U-I-8/12, Up-38/12 26. 3. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 20/2011 z dne 7. 9. 2011 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/09 in 91/11) (ZKP), 398. čl.
U-I-24/10 19. 4. 2012 Uradni list RS, št. 34/2012
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – ur. p. b., 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 3. odst. 49. čl. in 3. odst. 56. čl.
U-I-275/10, Up-1507/10 19. 4. 2012 Uradni list RS, št. 36/2012
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 45602/2010 z dne 24. 11. 2010 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/09 in 91/11) (ZKP), 5. odst. 361. čl.
Up-690/10 10. 5. 2012 Uradni list RS, št. 42/2012 in OdlUS XIX, 41
Sklep Vrhovnega sodišča št. IX Ips 16/2010 z dne 25. 3. 2010
U-I-66/12, Up-342/12 17. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/09 in 91/11) (ZKP), 4. odst. 420. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 74000/2010 z dne 9. 2. 2012 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. II Ks 74000/2010 z dne 16. 12. 2010
U-I-229/11 31. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU), 3. čl., 47. čl., 48. čl., 49. čl., 52. čl., 55. čl. in 56. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 106.b čl.
Up-1159/11 31. 5. 2012 Uradni list RS, št. 53/2012
Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 25905/2011 z dne 3. 10. 2011 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 25905/2011 z dne 18. 8. 2011
U-I-67/11 7. 6. 2012 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 3. odst. 301. čl. Sodni red (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 102/01, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08 in 22/10) (19. in 20. čl.)
Up-1454/10 14. 6. 2012 Uradni list RS, št. 53/2012
Sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II Ks 85146/2010 z dne 17. 11. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. K 14/2008 z dne 5. 10. 2010
Up-402/12, U-I-86/12 5. 7. 2012 Uradni list RS, št. 55/2012
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z dne 27. 3. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 35889/2011 z dne 24. 2. 2012 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/09 in 91/11) (ZKP), 1. odst. 527. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z dne 3. 11. 2011
Up-572/12 5. 7. 2012 Uradni list RS, št. 57/2012
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 33286/2011 z dne 25. 5. 2012
Up-569/12, U-I-133/12 6. 9. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 13872/2010 z dne 26. 1. 2012 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. K 13872/2010 z dne 15. 11. 2011 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12) (ZKP), 398. in 421. čl.
Up-71/12, U-I-15/12 28. 9. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 55384/2011 z dne 15. 11. 2011 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 1. odst. 164. čl., 1. odst. 166. čl. ter 220. čl. do 224. čl.
U-I-232/12 8. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-225/12 10. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 − uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 83., 276., 286., 340. in 435. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 − uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 83., 276., 286., 340. in 435. čl.
U-I-218/12, Up-833/12 10. 10. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 87311/2010-247 z dne 21. 6. 2012 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 5. odst. 42. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. in 2. odst. 254. čl.