Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2012

U-I-238/10, Up-1297/10, Up-1298/10 16. 1. 2012 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. PR 5/2010 z dne 15. 6. 2010 in sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. PR 156/2009 z dne 5. 5. 2010 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10) (ZVCP), 233. čl.
P-12/11 9. 2. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-13/11 9. 2. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-14/11 1. 3. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-11/11 1. 3. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-32/12, Up-178/12 5. 3. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. PRuz 1748/2011 z dne 31. 1. 2012 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 1. odst. 19. čl.
Up-175/12 8. 3. 2012 Uradni list RS, št. 22/2012
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. ZSV 143/2009 z dne 17. 5. 2011 in zoper sklep Policijske postaje Šmarje pri Jelšah št. 991006411029 z dne 17. 12. 2011
P-16/11 29. 3. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-289/11, Up-1217/11 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. EPVDp 114/2011 z dne 19. 8. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. EPVD 20/2011 z dne 23. 6. 2011 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 22. čl.
U-I-127/11, Up-685/11 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. ZSV 228/2010 z dne 4. 4. 2011 v zvezi z odločbo Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo št. 46163-50/2010/10/0210-01 z dne 14. 9. 2010 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 2. odst. 66. čl. v zvezi s 191. čl. in 4. odst. 192. čl.
U-I-20/11, Up-124/11 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 595/2010–2432 z dne 15. 9. 2010 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP), 4. odst. 57. čl.
U-I-90/12 22. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10) (ZVCP), 7. odst. 32. čl. Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) (ZPrCP), 5. odst. 46. čl.
P-20/11 7. 6. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-1544/10 21. 6. 2012 Uradni list RS, št. 53/2012
Sodba Višjega sodišča v Kopru št. PRp 186/2010 z dne 7. 10. 2010 in sodba Okrajnega sodišča v Sežani št. PR 384/2009 z dne 22. 4. 2010
Up-1293/10 21. 6. 2012 Uradni list RS, št. 52/2012
Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1041/2009 z dne 18. 8. 2010
Up-448/12 21. 6. 2012 Uradni list RS, št. 57/2012
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. ZSV 197/2009 z dne 29. 11. 2011
Up-635/12 19. 9. 2012 Uradni list RS, št. 82/2012
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. ZSV 137/2011 z dne 22. 3. 2012
U-I-220/12 20. 9. 2012 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 57/12) (ZPrCP), 66. čl.
Up-512/12 21. 9. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. PRp 331/2011 z dne 6. 1. 2012 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. PR 1482/2010 z dne 7. 6. 2011
P-3/12 10. 10. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti