Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2012

U-I-268/10, Up-1453/10 23. 2. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 659/2010 z dne 4. 8. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 0929 I 6846/2001 z dne 16. 2. 2010 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ)
Up-289/11 2. 3. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 1717/2010 z dne 9. 11. 2010
U-I-14/12, Up-60/12 13. 4. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 947/2011 z dne 22. 9. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 1068 In 373/2000 z dne 23. 6. 2011 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 2. odst. 191. čl.
U-I-71/12 24. 4. 2012 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ) Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11) (ZZK)
U-I-33/10 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 28/09) (ZIZ), 23. čl., 2. tč. 1. odst. 55. čl. in 58. čl.
U-I-47/12, Up-258/12 15. 5. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 571/2011 z dne 19. 12. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 121/2010 z dne 23. 5. 2011 Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02-popr. in 75/04), 34. čl., 35. čl., 37. čl. in 37.a čl.
Up-1264/10 17. 5. 2012 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1075/2010 z dne 16. 6. 2010
Up-500/12 21. 6. 2012 Uradni list RS, št. 55/2012
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 1397/2011 z dne 27. 2. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. In 408/2007 z dne 20. 10. 2011
Up-139/11 11. 7. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 932/2010 z dne 5. 11. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. In 84/2002, In 225/2003, In 51/2006 in In 100/2007 z dne 17. 2. 2010
Up-1268/11 19. 9. 2012 Uradni list RS, št. 79/2012 in OdlUS XIX, 42
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 273/2011 z dne 29. 8. 2011
Up-197/12 4. 10. 2012 Uradni list RS, št. 84/2012
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 5778/2011 z dne 19. 1. 2012, sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino, št. VL 113302/2011 z dne 14. 10. 2011, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 4430/2011 z dne 5. 1. 2012 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino, št. VL 70203/2011 z dne 22. 7. 2011
Up-1004/11 8. 11. 2012 Uradni list RS, št. 90/2012
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 402/2011 z dne 30. 6. 2011 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru št. 0427 In 503/2005 z dne 8. 12. 2010
U-I-83/11, Up-938/10 8. 11. 2012 Uradni list RS, št. 95/2012
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 177/2010 z dne 4. 5. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Postojni št. In 18/2009 z dne 27. 11. 2009 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP)
U-I-125/11 19. 11. 2012 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 200.a čl.