Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2012

U-I-15/11, Up-22/11 16. 1. 2012 Neobjavljeno
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 184. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 774/2008 z dne 23. 9. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4811/2007 z dne 26. 3. 2008 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1570/2006 z dne 24. 8. 2007
U-I-138/11, Up-789/11 16. 1. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 3/2011 z dne 31. 3. 2011 v zvezi s sklepom predsednika Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 29/2011 z dne 11. 2. 2011 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. in 6. odst. 72. čl. in 1. odst. 74. čl. Sodni red (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/2000, 113/2000, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08, 22/10 in 48/11) (SR), 160. čl.
U-I-290/11 19. 1. 2012 Neobjavljeno
Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 36. čl
Up-570/09 2. 2. 2012 Uradni list RS, št. 18/2012 in OdlUS XIX, 40
Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1959/2008 z dne 4. 2. 2009
U-I-306/11, Up-1233/11 9. 2. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 876/2011 z dne 24. 8. 2011 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3682/2007-II z dne 3. 1. 2011 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 105.a čl.
U-I-246/10, Up-1352/10 10. 2. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. in 6. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 93/2010 z dne 19. 8. 2010
U-I-214/11, Up-1124/11 10. 2. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 9/2011 z dne 4. 8. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 776/2009 z dne 16. 11. 2010 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 2. odst. 16. čl.
U-I-7/12, Up-992/11 22. 2. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2141/2011 z dne 16. 6. 2011 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 722/2008-I z dne 17. 12. 2010 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 105.a čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST), 8. čl.
U-I-165/10, Up-905/10 2. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 139. čl. in 4. odst. 141. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 30/2010 z dne 11. 5. 2010 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1546/2008 z dne 21. 1. 2009 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1874/2008 z dne 30. 9. 2008
U-I-189/10 15. 3. 2012 Uradni list RS, št. 27/2012
Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) (ZŠolPre), 6. odst. 4. čl.
U-I-147/10, Up-795/10 21. 3. 2012 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ), 2. odst. 25. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2191/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3024/2006-I z dne 9. 2. 2009
U-I-49/09 29. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) (ZOIPub), 9. in 10. al. 1. odst. 8. čl. in 1. odst. 10. čl.
U-I-24/11 29. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04, 22/10) (EZ), 1. odst. 23. čl., 1. odst. 42. čl.
Up-444/09 12. 4. 2012 Uradni list RS, št. 35/2012
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 164/2006 z dne 22. 1. 2009
U-I-165/11 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 8. odst. 112. čl.
U-I-220/11 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 146.a čl.
Up-285/12, U-I-52/12 29. 5. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1140/2011 z dne 25. 10. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Jesenicah št. P 146/2010 z dne 9. 2. 2011 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 282. čl.
U-I-46/11, Up-174/11 31. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr.) (ZUreP), 81. čl., 1., 2. in 3. odst. 82. čl., 83. in 84. čl. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežice in Programa priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 62/08) Zakon o Zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11) (ZZK), 148. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4018/2010 z dne 17. 11. 2010 v zvezi s popravnim sklepom in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani Dn 18087/2008 z dne 10. 6. 2010 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani Dn. št. 18087/2008 z dne 7. 7. 2009
Up-858/09 14. 6. 2012 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 767/2008 z dne 22. 4. 2009
Up-648/09 14. 6. 2012 Uradni list RS, št. 53/2012
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 768/2008 z dne 26. 3. 2009