Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2012

U-I-18/11 19. 1. 2012 Uradni list RS, št. 9/2012
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 1. oz. 3. odst. 71. čl., 1. do 3. odst. 154. čl.
U-I-6/12 15. 3. 2012 Neobjavljeno
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11), 6. čl. in 2. odst. 23.a čl.
U-I-76/11 14. 6. 2012 Uradni list RS, št. 71/2012
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12 in 30/12) (ZDoh), 1. st. 1. odst. 120. čl.
U-I-105/11, Up-588/11 21. 9. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1894/2010 z dne 1. 3. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Lendavi št. P 83/2010 z dne 22. 10. 2010 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 122. čl. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leto 2006 (Uradni list RS, št. 10/07)
Up-810/11 4. 10. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 272/2009 z dne 31. 3. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 762/2008 z dne 26. 5. 2009
Up-811/11 4. 10. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 377/2010 z dne 31. 3. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 71/2009 z dne 24. 8. 2010
Up-812/11 4. 10. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 425/2010 z dne 31. 3. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 210/2010 z dne 6. 10. 2010
U-I-246/12 19. 11. 2012 Neobjavljeno
Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/10) (ZDMV), 3. čl.
P-9/12 22. 11. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-590/12, Up-687/12 4. 12. 2012 Uradni list RS, št. 97/2012
Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 78/2012 z dne 8. 3. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 384/2011 z dne 14. 12. 2011 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 267/2012 z dne 24. 5. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 388/2011 z dne 6. 4. 2012