Odločitve US

Odločitve Javne finance - drugo s področja javnih financ v letu 2012

U-I-23/11 9. 2. 2012 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) (ZIPRS1112), 2. odst. 46.a čl. in 47. čl.
U-I-211/11 24. 5. 2012 Uradni list RS, št. 43/2012
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) (ZJN), 2. al. 4. odst. 42. čl. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZJNVETPS), 3. odst. 47. čl. in 4. odst. 48. čl.
U-I-88/11, Up-517/11, Up-547/11 14. 6. 2012 Neobjavljeno
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTro), 8. čl., 13. čl., 13a. čl., 16. čl. in 17. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 392/2010 z dne 3. 2. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1284/2009 z dne 23. 6. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 342/2010 z dne 3. 2. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1283/2009 z dne 19. 5. 2010
U-I-72/11, Up-423/11, Up-425/11 14. 6. 2012 Neobjavljeno
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTro), 8. čl., 13. čl., 13a. čl., 16. čl. in 17. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 251/2009 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1622/2008 z dne 31. 3. 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 226/2009 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1742/2008 z dne 31. 3. 2009
U-I-112/12, Up-522/12 21. 6. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 863/2011 z dne 29. 3. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 974/2010 z dne 24. 8. 2011 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 974/2010 z dne 18. 4. 2012 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST), 1. odst. in 1. tč. 2. odst. 5. čl., 1. odst. 13. čl. ter 5. odst. 34. čl.
U-I-192/12 20. 9. 2012 Neobjavljeno
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/12), 1. čl., 7. čl., 9. čl., 12. čl., 20. čl., 37. čl., 42. čl. in 45. čl. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/12), 1. čl., 7. čl., 9. čl., 12. čl., 20. čl., 37. čl., 42. čl. in 45. čl.
U-I-166/12 20. 9. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 143. čl.