Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2013

U-I-63/12, Up-315/12 6. 2. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 18326/2011 z dne 14. 12. 2011 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpr 18326/2011 z dne 28. 11. 2011 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 18326/2011 z dne 3. 2. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpr 18326/2011 z dne 19. 1. 2012 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 499. čl. do 504. čl.
U-I-1/13, Up-2/13 22. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 4. odst. 207. čl. in 2. odst. 196. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 34177/2012 z dne 26. 11. 2012
U-I-179/12, Up-659/12 26. 2. 2013 Neobjavljeno
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 19363/2011 z dne 30. 3. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 19363/2011 z dne 8. 3. 2012 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Kpd 19363/11 z dne 6. 4. 2012 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU), 2. odst. 2. čl.
Up-413/11 2. 4. 2013 Uradni list RS, št. 37/2013 in OdlUS XX, 14
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 19/2011 z dne 24. 2. 2011 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. V Kp 225/10 z dne 4. 2. 2011
Up-369/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 9797/2013 z dne 5. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. X Ks 9797/2013 z dne 27. 3. 2013
Up-336/13 16. 5. 2013 Uradni list RS, št. 47/2013
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 34177/2012 z dne 9. 4. 2013
U-I-117/13, Up-362/13 21. 5. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper ravnanje Okrajnega sodišča v Mariboru v zadevi št. III K 10145/2009 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 435. čl.
U-I-98/13, Up-1161/12 22. 5. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 17069/2011 z dne 19. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. I K 17069/2011 z dne 12. 10. 2012 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 4. odst. 202. čl.
U-I-141/13, Up-462/13 11. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU), 7. odst. 23. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 65953/2012 z dne 12. 5. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Kpd 65953/2012 z dne 7. 5. 2013 Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 65953/2012 z dne 5. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 65953/2012 z dne 28. 3. 2013, – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 65953/2012 z dne 29. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 65953/2012 z dne 19. 4. 2013 in – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 65953/2012 z dne 16. 5. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 65953/2012 z dne 9. 5. 2013
U-I-134/11 11. 7. 2013 Uradni list RS, št. 63/2013
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 91/11) (KZ), 3. odst. 342. čl.
U-I-47/13, Up-207/13 17. 7. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 2083/2013 z dne 31. 1. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 2083/2013 z dne 24. 1. 2013 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU)
U-I-155/13, Up-499/13 22. 7. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 46206/2010 z dne 20. 12. 2012 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 46206/2010 z dne 16. 4. 2012 in s sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. IV K 46206/2010 z dne 30. 11. 2011 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP) Ustava (URS), 27. čl.
Up-441/13 10. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 52650/2010 z dne 10. 1. 2013 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 52650/2010 z dne 24. 10. 2012
Up-1201/12 10. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 28406/2012 z dne 16. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 28406/2012
Up-383/11 18. 9. 2013 Uradni list RS, št. 85/2013 in OdlUS XX, 16
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 200/2010 z dne 13. 1. 2011, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 707/2009 z dne 8. 4. 2010 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 99/2007 z dne 20. 2. 2009
Up-1131/12 30. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 2. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 25. 7. 2012
Up-132/13 30. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 52650/2010 z dne 24. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I K 52650/2010 z dne 3. 9. 2012
Up-594/13 26. 11. 2013 Uradni list RS, št. 104/2013
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 84850/2010 z dne 7. 5. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 84850/2010 z dne 20. 3. 2013