Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2013

Up-137/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 677/2012 z dne 16. 11. 2012
Up-4/13, Up-5/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 476/2012 z dne 17. 8. 2012 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. ZSV 321/2012 z dne 11. 6. 2012
Up-32/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 194/2012 z dne 18. 4. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. ZSV-277/2011 z dne 5. 3. 2012
Up-6/13, Up-167/13, Up-168/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavne pritožbe zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. PRp 114/2012 z dne 29. 8. 2012, sklep Višjega sodišča v Celju št. EPVDp 96/2012 z dne 26. 10. 2012 in sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 226/2012 z dne 23. 8. 2012
Up-160/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 664/2012 z dne 16. 11. 2012
Up-99/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 570/2012 z dne 20. 9. 2012
Up-1007/12 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. ZSV 45/2012 z dne 16. 5. 2012
Up-229/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. ZSV 139/2012 z dne 18. 9. 2012
Up-1182/12 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 280/2012 z dne 30. 5. 2012
Up-965/11 9. 5. 2013 Uradni list RS, št. 47/2013 in OdlUS XX, 15
Sodba Okrajnega sodišča v Črnomlju št. ZSV 156/2010 z dne 5. 5. 2011
U-I-68/12 6. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) (ZVoz), 3. odst. 49. čl.
Up-432/13 27. 6. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Brežicah št. ZSV 47/2012 z dne 29. 11. 2012
Up-360/13 27. 6. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 576/2012 z dne 21. 11. 2012
Up-431/13 27. 6. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. ZSV 164/2012 z dne 21. 12. 2012
Up-569/13 10. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ktpr 114/13-6-BO z dne 8. 4. 2013 Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 6/2013 z dne 20. 2. 2013 v zvezi s sklepom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke št. Pn22451-478/2012 z dne 26. 11. 2012 in zoper plačilni nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke št. Pn22451-478/2012 z dne 28. 5. 2012
Up-549/13 10. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper dopisa Vrhovnega sodišča št. III Kr 6050/2013 z dne 1. 2. 2013 in Vrhovnega državnega tožilstva št. Ktpr 82/13-4-BO z dne 2. 4. 2013 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 623/2012 z dne 7. 1. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ormožu št. PR 317/2011 z dne 18. 9. 2012
Up-550/13 10. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 1282/2012 z dne 31. 1. 2013 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske uprave Maribor, PP Maribor I št. 0000104416572 z dne 16. 11. 2012
Up-568/13 10. 9. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 672/2012 z dne 31. 12. 2012 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000105056685 z dne 15. 11. 2012
P-4/13 18. 9. 2013 Uradni list RS, št. 81/2013
Spor o pristojniosti
U-I-211/13, Up-736/13 9. 10. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 948/2010-2404 z dne 26. 5. 2011 v zvezi z odločbo Tržnega inšpektorata RS, Območna enota Ljubljana, št. 7100-73/2010-5-30015 z dne 4. 3. 2010 Ustavna pritožba zoper poziv Okrajnega sodišča v Ljubljani za nastop uklonilnega zapora št. PRuz 4704/2011-2407 z dne 12. 4. 2013 Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07) (ZVPNPP), 1., 2., 3., 4., 5., 7., 11., 12., 13., 14. in 15. čl.