Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2013

U-I-79/12 7. 2. 2013 Uradni list RS, št. 17/2013
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št.3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 11. čl., 38. čl., 45. čl., 6. odst. 45. čl., 46. čl., 4. odst. 46. čl., 67. čl., 138. čl., 2. odst. in 3. odst. 138. čl.
U-I-27/12 25. 3. 2013 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 3. odst. 29.b čl.
U-I-78/13 11. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 1. odst. 257. čl.
U-I-146/13, Up-469/13 28. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 142. čl. v zvezi s 1. odst. 140. čl. Ustavna pritožba zoper III. in IV. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 5235/2012 z dne 26. 1. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. VL 30645/2009 z dne 17. 10. 2012
Up-1051/11 4. 7. 2013 Uradni list RS, št. 60/2013
Sklep Višjega sodišča v Celju št. II Ip 1098/2010 z dne 1. 6. 2011 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 81240/2010 z dne 8. 9. 2010
U-I-169/10 12. 9. 2013 Uradni list RS, št. 83/2013 in OdlUS XX, 8
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 3. odst. 11. čl.
U-I-196/13 25. 10. 2013 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86. čl. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 10. čl.
U-I-250/13, Up-861/13, U-I-251/13, Up-862/13, U-I-252/13, Up-863 20. 11. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0001 Ig 2006/00134 z dne 29. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 375/2006 z dne 20. 2. 2013 Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. I 110/2012 z dne 20. 6. 2012 Ustavna pritožba zoper obvestilo o pravnomočnosti izvršilnega sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0047 I 110/2012 z dne 17. 7. 2012 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 17., 23. in 42. čl.