Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2013

U-I-210/11 18. 3. 2013 Neobjavljeno
Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP), 11.c čl. v zvezi s 1. al. 11.b čl.ter 13.a čl. v zvezi z 2. al. 5. odst. 13. čl.
U-I-40/12 11. 4. 2013 Uradni list RS, št. 39/2013 in OdlUS XX, 5
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12) (ZPOmK-1), 1. st. 1. odst. 28. čl., 54. čl., 56. čl., 57. čl., 59. čl. in 61. čl.
U-I-311/11 25. 4. 2013 Uradni list RS, št. 100/2011, Uradni list RS, št. 44/2013 in OdlUS XX, 6
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12) (ZGD), 1. do 4. odst. 10.a čl., 5. in 6. odst. 10.a čl., 7. odst. 10.a čl., 1. do 3. odst. 10.b čl., 4. odst. 10.b čl., 12. al. 50. čl.
U-I-296/12, Up-1099/12 24. 7. 2013 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10) (ZIS), 9. odst. 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 96/2012 z dne 30. 8. 2012 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2024/2010 z dne 21. 12. 2011
U-I-14/13, Up-45/13 25. 7. 2013 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10) (ZIS), 9. odst. 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 129/2012 z dne 25. 10. 2012 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2000/2010 z dne 21. 12. 2011
U-I-303/12, Up-1119/12 25. 7. 2013 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10) (ZIS), 9. odst. 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 130/2012 z dne 30. 8. 2012 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2013/2010 z dne 21. 12. 2011
U-I-181/12, Up-663/12 26. 7. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 21/2012 z dne 2. 3. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 691/2010 z dne 24. 11. 2011 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 367., 367.a, 367.b, 367.c, 367.č in 490. čl.
U-I-15/13, Up-52/13 9. 9. 2013 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11 in 47/13) (ZFPPIPP), 4. odst. 122. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 348/2012 z dne 24. 10. 2012 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 426/2012 z dne 29. 8. 2012 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1938/2008-III z dne 25. 8. 2010
U-I-206/12, Up-783/12 9. 9. 2013 Neobjavljeno
Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08 in 53/09), 6. odst. 5. čl. in 1. odst. 6. čl. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11 in 47/13) (ZFPPIPP), 2. odst. 114. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 71/2012, Cst 108/2012 z dne 24. 5. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1/2011 z dne 5. 3. 2012 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 141/2012 z dne 29. 5. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1/2011 z dne 26. 4. 2012
Up-949/12 10. 10. 2013 Uradni list RS, št. 91/2013 in OdlUS XX, 17
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 212/2012 z dne 16. 8. 2012
U-I-92/12 10. 10. 2013 Uradni list RS, št. 89/2013
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12) (ZPOmK), 2. in 3. al. 2. odst. 29. čl.
U-I-215/13 16. 10. 2013 Neobjavljeno
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 57/12 in 39/13) (ZPCP), 56. in 57. čl. Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 24/09, 77/10 in 63/13)
U-I-178/12 16. 10. 2013 Uradni list RS, št. 90/2013
Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10 in 77/11) (ZPotK), 5. odst. 30. čl. Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) (ZPotk), 44. čl.
U-I-210/13 23. 10. 2013 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 7. odst. 233. čl.
U-I-28/11 24. 10. 2013 Uradni list RS, št. 98/2013
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12 in 56/13) (ZZavar), 3. do 6. odst. 53. čl. ter 2. in 4. do 6. odst. 53.c čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 79/10) (ZZavar), 1. do 3. in 7. odst. 48. čl.
U-I-291/12, Up-1074/12 30. 10. 2013 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 2. odst. 114. čl. Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08 in 53/09), 1. odst. 7. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 300/2012 z dne 16. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1/2011 z dne 17. 9. 2012
U-I-16/13, Up-54/13 30. 10. 2013 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 4. odst. 122. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 348/2012 z dne 24. 10. 2012 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 426/2012 z dne 29. 8. 2012 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1938/2008-III z dne 25. 8. 2010
U-I-187/13, Up-696/12 18. 12. 2013 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 367., 367.a, 367.b, 367.c, 367.č in 490. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 21/2012 z dne 7. 5. 2012