Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2013

Up-695/11 10. 1. 2013 Uradni list RS, št. 9/2013 in OdlUS XX, 13
Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 123/2009 z dne 29. 3. 2011
Up-1042/12, U-I-280/12 21. 1. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1752/2012 z dne 3. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Črnomlju št. N 13/2007 z dne 20. 4. 2012 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr.) (ZNP), 36. čl.
U-I-18/12, Up-89/12 31. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 385. čl., 386. čl., 387. čl., 388. čl., 389. čl. in 391. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 160/2011 z dne 15. 9. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4163/2010 z dne 24. 11. 2010 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 794/2010-I z dne 22. 6. 2010
Up-942/11 4. 2. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3943/2010 z dne 9. 3. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 135/02 z dne 7. 7. 2004
U-I-117/12, Up-550/12 6. 2. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 94/2011 z dne 16. 3. 2012 v zvezi z odločbo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, območna enota Ljubljana, št. 7100-420/2010-1-30013 z dne 30. 9. 2010 Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 86/09 in 78/11) (ZVPot), 2. odst. 27.a čl. in 8. al. 1. odst. 78. čl.
U-I-60/11, Up-349/11 14. 2. 2013 Uradni list RS, št. 19/2013
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1423/2010 z dne 9. 11. 2010 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. P 217/2005
U-I-187/12, Up-1328/11 14. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 367.c čl., 3. odst. 367.c čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 85/2011 z dne 5. 10. 2011 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 109/2011 z dne 2. 6. 2011 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Pg 2084/2008 z dne 13. 9. 2010
Up-771/11 21. 2. 2013 Uradni list RS, št. 20/2013
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 1169/2008 z dne 28. 2. 2011
Up-883/11 7. 3. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 408/2010 z dne 25. 11. 2010 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 1139/2009 z dne 1. 3. 2010
U-I-287/12, Up-1056/12 8. 3. 2013 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2527/2012 z dne 26. 9. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 144/2011 z dne 4. 7. 2012 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 105.a čl.
U-I-136/12, Up-575/12 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST), 3. odst. 34. čl. in 41. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 253/2012 z dne 16. 5. 2012
U-I-212/10 14. 3. 2013 Uradni list RS, št. 31/2013 in OdlUS XX, 4
Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, in Uradni list RS, št. 67/01) (ZD)
Up-182/12 2. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 590/2010 z dne 8. 12. 2011
U-I-228/11, Up-1163/11 3. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2341/2011 z dne 7. 9. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 165/2006 z dne 16. 6. 2011 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86. čl., 1. odst. 87. čl. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. odst. 376. čl.
U-I-5/12, Up-21/12 23. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper zavrnilni del I. točke izreka sodbe Višjega sodišča v Celju št. Cp 364/2011 z dne 12. 10. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 739/2009 z dne 3. 3. 2011 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), 2. odst. 16. čl.
U-I-290/12 25. 4. 2013 Uradni list RS, št. 40/2013
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. in 5. odst. 282. čl.
U-I-77/13, Up-272/13 26. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklepe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 471/2011 z dne 26. 10. 2011, št. N 471/2011 z dne 4. 6. 2012 in št. N 471/2011 z dne 15. 10. 2012 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Dn 8000154052/2011 z dne 17. 11. 2011 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr.) (ZNP), od 44. čl. do 57. čl. Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11) (ZZK), 65. čl, 66. čl. in 67. čl.
U-I-209/12, Up-800/12 3. 5. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 263/2012 z dne 21. 5. 2012 ter zoper sklepe Upravnega sodišča št. I U 376/2011-4 z dne 2. 3. 2011, št. I U 376/2011-6 z dne 14. 3. 2011 in št. I U 376/2011-28 z dne 29. 9. 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1399/2011-7 z dne 4. 10. 2011 ter zoper odločbo predsednice Upravnega sodišča št. Bpp 114/2011-8 z dne 27. 6. 2011 in sklepa predsednice Upravnega sodišča št. Bpp 114/2011-13 z dne 4. 7. 2011 in št. Bpp 114/2011-7 z dne 23. 5. 2011 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 105.a in 343. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST) Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP)
U-I-321/12, Up-1197/12, U-I-322/12, Up-1198/12, U-I-325/12, Up-1 3. 5. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 409/2012 z dne 27. 9. 2012 in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 73/2011 z dne 26. 6. 2012 Ustavna pritožba zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 444/2012 in št. I Up 445/2012, oba z dne 27. 9. 2012, in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 247/2011-35 z dne 22. 8. 2012 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 410/2012 z dne 1. 10. 2012 in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 946/2011 z dne 24. 5. 2012 Ustavne pritožbe, kolikor se nanašajo na sklepe Upravnega sodišča št. I U 73/2011-23 z dne 20. 3. 2012, št. I U 247/2011-6 z dne 12. 4. 2012 in št. I U 946/2011-16 z dne 24. 1. 2012 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS), Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST)
U-I-244/12, Up-906/12, U-I-274/12, Up-1013/12 3. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP) Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 299/2012 z dne 20. 6. 2012 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1914/2011 z dne 9. 2. 2012 ter odločbo Organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 476/2011 z dne 12. 10. 2011 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 324/2012 z dne 9. 7. 2012 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 625/2012 z dne 30. 5. 2012 ter odločbo Organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 36/2012-5 z dne 5. 4. 2012