Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2013

U-I-292/12 10. 1. 2013 Neobjavljeno
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 73/12), 4. čl.
U-I-304/11 10. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07 in 106/10) (ZG), 3. al. 1. odst. 5. čl. Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12) (ZKZ), 1. odst. 5. čl. Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) (ZDLov)
U-I-215/11, Up-1128/11 10. 1. 2013 Uradni list RS, št. 14/2013
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), 7. al., 8. al. in 15. al. I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2010 z dne 13. 7. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010
U-I-207/11 24. 1. 2013 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija (Uradni list RS, št. 75/08 in 107/11)
U-I-313/12 24. 1. 2013 Neobjavljeno
Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 90/12), 2., 3., 4. in 6. čl.
U-I-289/12 24. 1. 2013 Uradni list RS, št. 16/2013
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), 5. čl.
U-I-143/11 31. 1. 2013 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), 5. čl.
U-I-84/11 19. 2. 2013 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/10), 3. odst. 57. čl.
U-I-316/12 21. 2. 2013 Neobjavljeno
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 73/12), 2. odst. 1. čl., 2. odst. 4. čl. in Priloga 2 Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11), 7.a čl.
U-I-208/11 7. 3. 2013 Uradni list RS, št. 24/2013
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), 5. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/99, 12/01, 117/04 in 53/05), 5. čl.
U-I-109/12, Up-496/12 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5., 6., 8. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 382/2011 z dne 7. 3. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1314/2011 z dne 30. 8. 2011
U-I-115/12, Up-547/12 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5., 6., 8. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 383/2011 z dne 7. 3. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1324/2011 z dne 30. 8. 2011
U-I-261/12, Up-950/12 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5., 6., 8. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06), I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 256/2011 z dne 11. 7. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011
U-I-116/12, Up-549/12 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5., 6., 8. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 381/2011 z dne 7. 3. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1325/2011 z dne 30. 8. 2011
U-I-260/12, Up-944/12 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5., 6., 8. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06), I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 257/2011 z dne 11. 7. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 849/2010 z dne 21. 4. 2011
U-I-262/12, Up-953/12 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5., 6., 8. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06), I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 249/2011 z dne 11. 7. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 857/2010 z dne 21. 4. 2011
U-I-35/12, Up-187/12 15. 3. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 71/2011 z dne 5. 10. 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1466/2010 z dne 6. 4. 2011 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 2709/2007 z dne 31. 8. 2010 Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma občine (Uradni list RS, št. 32/93), 5. čl.
U-I-174/11 21. 3. 2013 Neobjavljeno
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 12/09 in 96/09)
U-I-201/12, Up-769/12 29. 3. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 430/2011 z dne 30. 5. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 513/2011 z dne 12. 5. 2011 Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl.
U-I-227/11 2. 4. 2013 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13 in 23/13 – popr.)