Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2013

U-I-318/11, Up-1327/11 12. 9. 2013 Neobjavljeno
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče in Program priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 62/08) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS), 71. čl. in 1. tč. 2. odst. 83. čl. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 81., 82., 83. in 84. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 155/2011 z dne 21. 9. 2011 Ustavna pritožba Matije Kavčiča zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 705/2010 z dne 13. 1. 2011 Ustavna pritožba Janeza Kopača zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 705/2010 z dne 13. 1. 2011
U-I-181/13 18. 9. 2013 Neobjavljeno
Sklep o ureditvi prepovedi vožnje za tovorna vozila nad 7,5 ton na delu lokalne ceste - Ceste na Lenivec v Sežani in ureditvi obvoza za navedena tovorna vozila po cesti (JP 874 831) v smeri Fernetičev
U-I-191/13 20. 9. 2013 Neobjavljeno
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (Uradni list RS, št. 92/03), 4. čl.
U-I-9/12 24. 9. 2013 Neobjavljeno
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10), 11. in 12. čl.
U-I-20/12 2. 10. 2013 Neobjavljeno
Zakon o Nordijskem centru Planica (Uradni list RS, št. 86/10) (ZNCP), 2., 4. in 5. čl., 2. odst. 10. čl., 5. odst. 14. čl. ter 2. in 4. odst. 16. čl.
U-I-57/12 2. 10. 2013 Uradni list RS, št. 85/2013
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), 4. čl.
U-I-56/12 2. 10. 2013 Uradni list RS, št. 85/2013
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), 4. čl.
U-I-58/12 2. 10. 2013 Uradni list RS, št. 39/2012, Uradne objave Občine Izola št. 9 in Uradni list RS, št. 90/2013, ter Uradne objave Občine Izola št. 13
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (Primorske novice, Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 35/89, in Uradne objave Občine Izola, št. 12/03), 1. odst. 30. čl.
U-I-10/12, Up-47/12 4. 10. 2013 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) (Uradni list RS, št. 59/04) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 247/2010 z dne 21. 9. 2011
U-I-258/12, Up-946/12 16. 10. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 302/2012 z dne 20. 6. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1541/2011 z dne 9. 5. 2012 in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1541/2011 z dne 29. 9. 2011 Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1541/2011 z dne 31. 1. 2012 v zvezi z gradbenim dovoljenjem Upravne enote Ljubljana št. 351-2296/2010 z dne 17. 6. 2011 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 105.a čl. in 343. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST)
U-I-45/12 21. 10. 2013 Neobjavljeno
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje v Gabrovčcu – Virje (Uradni list RS, št. 43/11)
U-I-314/12 30. 10. 2013 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12)
U-I-164/12, Up-632/12 29. 11. 2013 Neobjavljeno
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 1. odst. 104. čl. in 102. čl. v zvezi s 111. čl. Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, odsek 1110) (Uradni list RS, št. 48/02) Ustavna pritožba zoper odločbo Upravnega sodišča št. I U 368/2011 z dne 30. 8. 2011
U-I-124/12, U-I-125/12, U-I-126/12, U-I-127/12 12. 12. 2013 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 16/98, ter Uradni list RS, št. 60/02 in 125/04), 6. čl.
U-I-128/12, U-I-129/12 12. 12. 2013 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 16/98, ter Uradni list RS, št. 60/02 in 125/04), 6. čl.