Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2013

U-I-254/12 17. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 84. in 85. čl.
U-I-249/12 18. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 35., 37. in 39. čl.
U-I-308/12 18. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 154. čl.
U-I-281/12 18. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 24. čl.
U-I-282/12 19. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 34. čl.
U-I-256/12 21. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 18. čl.
U-I-247/12 27. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 81. čl., 82. čl., 88. čl. in 118. čl.
U-I-257/12 27. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 43. čl.
U-I-64/12, Up-328/12 2. 4. 2013 Neobjavljeno
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 201/2010 z dne 9. 1. 2012 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 112. čl.
U-I-74/13 11. 4. 2013 Neobjavljeno
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/12), 11. čl.
U-I-113/13 25. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) (ZODPol), 2. odst. 81. čl.
U-I-50/13 10. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ)
U-I-80/13 4. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 18. čl. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) (ZDR), 20. čl.
U-I-152/13 13. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13) (ZSPJS)
U-I-151/13 4. 7. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF)
U-I-132/13 11. 7. 2013 Neobjavljeno
Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) (ZODPol), 2. odst. 81. čl.
U-I-37/13 18. 9. 2013 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 154. čl.
U-I-40/13 18. 9. 2013 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 35., 37. in 39. čl.
U-I-39/13 18. 9. 2013 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 84. in 85. čl.
U-I-107/13 14. 10. 2013 Neobjavljeno
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 43. čl.