Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2013

U-I-272/12 2. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) (ZSVarPre), 12., 53. in 68. čl.
U-I-242/12 10. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) (ZZNPOB), 5. čl., 6. čl., 8. čl., 12. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl. in 42. čl.
U-I-279/12 18. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09) (ZŠtip), 48. čl.
U-I-270/12 11. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08 in 87/11) (ZZVZZ), 9. odst. 62.e čl.
Up-794/11 21. 2. 2013 Uradni list RS, št. 24/2013
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 376/2009 z dne 5. 4. 2011
U-I-186/12 14. 3. 2013 Uradni list RS, št. 25/2013 in OdlUS XX, 3
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst., 3. odst. in 4. odst. 143. čl.
U-I-211/12 19. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
Up-311/13, U-I-101/13 24. 5. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 591630 z dne 10. 11. 2009 v zvezi z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto, št. 3 8 0591630 z dne 10. 7. 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 157. čl.
Up-288/13, U-I-95/13 24. 5. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 86/2012 z dne 15. 3. 2012 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XI Ps 969/2010 z dne 16. 1. 2012 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 123. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12) (ZPIZ), 61. čl.
U-I-221/12 30. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-222/12 30. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-54/13 31. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-226/12 31. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-263/12 31. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-51/13 31. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-285/12 31. 5. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-241/12 4. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo in 28/09) (ZPIZVZ), 7. čl. in 8. čl.
U-I-252/12 4. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-197/12 5. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. in 6. odst. 143. čl.
U-I-278/12 5. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.