Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2013

Up-320/11 21. 3. 2013 Uradni list RS, št. 31/2013
Sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 81/2010 z dne 9. 12. 2010
U-I-168/12, Up-642/12 11. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDMV), 11. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 75/2011 z dne 5. 4. 2012 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 17/2010 z dne 4. 11. 2010
Up-492/11 9. 5. 2013 Uradni list RS, št. 47/2013
Sodba Upravnega sodišča št. U 2325/2008 z dne 15. 4. 2009
U-I-147/12 29. 5. 2013 Uradni list RS, št. 52/2013 in OdlUS XX, 7
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12 in 94/12) (ZDoh), 5. odst. 113. čl.
U-I-148/11 12. 9. 2013 Neobjavljeno
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) (ZDDPO), 2. tč. 1. odst. 63. čl. in 2. odst. 67. čl.
U-I-203/13 17. 10. 2013 Neobjavljeno
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/13), 3. in 5. čl. Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13), 11. in 12. tč.
Up-1056/11 21. 11. 2013 Uradni list RS, št. 108/2013 in OdlUS XX, 18
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 154/2009 z dne 25. 5. 2011
U-I-158/11 28. 11. 2013 Uradni list RS, št. 107/2013 in OdlUS XX, 11
Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO), 12. čl.