Odločitve US

Odločitve Volitve v letu 2014

U-I-28/14 17. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 47. čl. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno) (ZRLI), 16.b čl. v zvezi s 3. odst. 59. čl. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01, 74/06 in 75/06 – popr.)
U-I-100/13, Up-307/12 10. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 106. in 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 1/2012 z dne 12. 1. 2012
U-I-156/11, Up-861/11 10. 4. 2014 Uradni list RS, št. 35/2014 in OdlUS XX, 24
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 1. odst. 79.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 35/2011 z dne 5. 5. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 313/2010 z dne 22. 9. 2010
U-I-56/14 18. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 47. čl. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno) (ZRLI), 16.b čl. v zvezi s 3. odst. 59. čl. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01, 74/06 in 75/06 – popr.)
U-I-127/14 11. 6. 2014 Neobjavljeno
Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)
U-I-136/14 11. 6. 2014 OdlUS XX, 26
Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)
U-I-133/14 11. 6. 2014 Neobjavljeno
Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)
U-I-165/14 17. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 5. čl.
U-I-70/14 25. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 1. odst. 82. čl.
U-I-43/14 25. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (ZEVP-2), 3. odst. 4. čl. v zvezi s 5. čl.