Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2014

U-I-312/11 13. 2. 2014 Uradni list RS, št. 15/2014 in OdlUS XX, 20
Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (Zpol), 1. al. 1. odst. 63. čl. in 64. čl.
Up-540/11 13. 2. 2014 Uradni list RS, št. 20/2014 in OdlUS XX, 33
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 216/2010 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 425/2009 z dne 4. 11. 2009 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 79/2008 z dne 5. 12. 2008
U-I-17/13, Up-60/13 27. 2. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 42975/2011 z dne 30. 8. 2012 in zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 42975/2011 z dne 18. 4. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II Ks 42975/2011 z dne 23. 12. 2011 Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 421. čl.
Up-1356/11 24. 4. 2014 Uradni list RS, št. 36/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 60/2011 z dne 13. 10. 2011
Up-373/14 11. 6. 2014 Uradni list RS, št. 47/2014
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013
Up-574/13 17. 6. 2014 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 39647/2010 z dne 11. 4. 2013
U-I-210/12 10. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 285.a do 285.f in 289. čl. ter 4. odst. 329. čl.
U-I-78/12 18. 9. 2014 Neobjavljeno
Pravilnik o hrambi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov (Uradni list RS, št. 103/06 in 59/07), 13. čl.
Up-519/12 18. 9. 2014 Uradni list RS, št. 74/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 14. 2. 2012
U-I-299/13, Up-964/13 25. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 -– uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 17. čl. in 5. odst. 329. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5282/2010 z dne 12. 9. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 5282/2010 z dne 24. 4. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 5282/2010 z dne 4. 5. 2011
Up-504/14, Up-563/14 26. 9. 2014 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. V Kp 55384/2011 z dne 7. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 55384/2011 z dne 25. 2. 2014 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. V Kp 93774/2010 z dne 1. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpr 93774/2010 z dne 4. 3. 2014
Up-200/13 23. 10. 2014 Uradni list RS, št. 81/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013
Up-234/13 27. 11. 2014 Uradni list RS, št. 89/2014 in OdlUS XX, 40
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 8916/2012 z dne 22. 11. 2012, sodba Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5/2011 z dne 26. 5. 2011 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št. K 282/2008 z dne 23. 9. 2010
U-I-214/14 2. 12. 2014 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 109/12) (ZIKS-1), 73. in 98.a čl.
U-I-132/14 11. 12. 2014 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 153. in 154. čl.
Up-431/14 17. 12. 2014 Uradni list RS, št. 2/2015
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 11881/2014 z dne 30. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11881/2014 z dne 16. 4. 2014
U-I-27/14, Up-1002/13 29. 12. 2014 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1., 2. in 3. odst. 310. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6346/2010 z dne 26. 9. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 6346/2010 z dne 25. 1. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru, št. I K 150/2005 z dne 15. 3. 2010