Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2014

U-I-185/13, Up-660/13 14. 3. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 1751/2013 z dne 29. 5. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 200981/2012 z dne 30. 1. 2013 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 62. čl.
Up-284/13 4. 6. 2014 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 152/2013 z dne 23. 1. 2013 ter 1. in 2. točka izreka sklepa Okrajnega sodišča v Domžalah št. In 92/2011 z dne 2. 10. 2012
U-I-286/12, U-I-266/12 4. 6. 2014 Uradni list RS, št. 12/2013 in Uradni list RS, št. 45/2014
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 6. odst. 45. čl., 4. odst. 46. čl., 2. odst. 138. čl. ter 2. odst. 150. čl.
U-I-148/13 10. 7. 2014 Uradni list RS, št. 58/2014
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 1 tč. 1. odst. 258. čl.
U-I-106/14, Up-379/14 10. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11 in 53/14) (ZIZ), 197. in 198. čl. Ustavna pritožba zoper II. in IV. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 5523/2013 z dne 27. 2. 2014 v zvezi z II. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Krškem št. In 132/2010 z dne 27. 5. 2013
U-I-172/14, Up-594/14 23. 9. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 1230/2013 z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1311/2004 z dne 16. 8. 2013 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11 in 53/14) (ZIZ), 1. odst. 59. čl.
U-I-91/14, U-I-92/14, U-I-93/14, U-I-145/14 16. 10. 2014 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11 in 53/14) (ZIZ), 1. in 2. al. 1. tč 1. odst. 258. čl.