Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2014

U-I-303/13 13. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) (ZFPPIPP), 274. čl.
U-I-216/12 16. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 63/13) (ZPVPJN), 3. odst. 26. čl.
U-I-308/13, Up-978/13 22. 1. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 471/2013 z dne 26. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1087/2013 z dne 11. 10. 2013 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) (ZFPPIPP), 59. čl., 5. odst. 296. čl. in 5. odst. 298. čl.
U-I-96/13, Up-293/13 22. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 3. odst. 199.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. Cst 42/2013 z dne 5. 2. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1484/2012 z dne 14. 1. 2013
U-I-99/13, Up-303/13 28. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 445/2012 z dne 7. 2. 2013 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. in 2. odst. 458. čl.
U-I-116/14 24. 6. 2014 Neobjavljeno
Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13) (ZUTD), 6. al. 1. odst. 164. čl.
U-I-142/13, Up-463/13 3. 7. 2014 Neobjavljeno
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 1/08, 68/08, 35/11, 10/12, 38/12, 56/13 in 25/14) (ZPre-1), 3. odst. 8. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 35/2012 z dne 12. 2. 2013
U-I-136/13 10. 7. 2014 Neobjavljeno
Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09) (ZJShemRS), 1. odst. 17.a čl.
Up-179/12 16. 9. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 281/2011 z dne 17. 11. 2011
U-I-21/14, Up-68/14 22. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 82/13) (ZGD), 2. odst. 270. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 102/2013 z dne 12. 11. 2013 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 668/2012 z dne 17. 1. 2013 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 901/2010 z dne 14. 5. 2012
U-I-157/13, Up-501/13 3. 11. 2014 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 2. odst. 125. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. Cst 87/2013 z dne 4. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 2330/2012 z dne 18. 1. 2013
U-I-206/14, Up-741/14 4. 11. 2014 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 1. odst. 383. čl., 1. odst. 386. čl. ter 1. in 4. odst. 387. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 316/2014 z dne 23. 7. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 287/2014 z dne 4. 6. 2014
Up-974/13 20. 11. 2014 Uradni list RS, št. 89/2014
Točka I izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 20/2012 z dne 24. 9. 2013
U-I-256/13, Up-875/13, Up-967/13 3. 12. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 86. čl. in 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št III DoR 46/2003 z dne 15. 10. 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1402/2012 z dne 9. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VI Pg 104/2001 z dne 11. 10. 2012 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1137/2011 z dne 1. 2. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VI Pg 104/2001 z dne 22. 7. 2011
U-I-152/14 5. 12. 2014 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 91/13) (ZZVZZ-M), 18. čl.
U-I-231/14 16. 12. 2014 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 221.i, 221.j, 221.k in 221.l čl.