Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2014

U-I-170/13, Up-552/13 13. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. v zvezi s 3. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 272/2012 z dne 4. 4. 2013
U-I-48/11, Up-274/11 16. 1. 2014 Uradni list RS, št. 10/2014
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl. Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 981/2010 z dne 9. 11. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 37441/2010 z dne 20. 4. 2010
U-I-254/13, Up-871/13 21. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 86. čl. in 367.č čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 66/2013 z dne 18. 4. 2013 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1578/2012 z dne 29. 11. 2012 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3704/2009 z dne 19. 4. 2012
U-I-135/12, Up-570/12 24. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 21/2012 z dne 19. 4. 2012
U-I-285/13, Up-939/13 6. 2. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 497/2003 z dne 11. 6. 2003 v zvezi z vmesno sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 326/96 z dne 20. 11. 2002, zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4748/2007 z dne 18. 6. 2008 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 326/96 z dne 13. 7. 2007 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2673 I 1036/2009 z dne 17. 10. 2013 Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 50., 59. in 60. čl.
Up-536/12, U-I-114/12, Up-510/13 7. 2. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 233/2011 z dne 3. 4. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 233/2011 z dne 13. 5. 2013 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 95. čl. in 2. odst. 108. čl.
U-I-115/11 13. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11) (ZZK), 2. al. 2. tč. 3. odst. 125.a čl., 9. in 10. odst. 125.a čl., 125.c čl., 38.a čl., 142. čl., 5. in 6. odst. 142. čl.
U-I-253/13 13. 2. 2014 Uradni list RS, št. 15/2014 in OdlUS XX, 19
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 1. tč. 1. odst. 10. čl.
U-I-247/13, Up-772/13 17. 2. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. II Ips 78/2013 z dne 11. 7. 2013 Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. II Ips 78/2013 z dne 11. 7. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 620/2011 z dne 9. 2. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 224/98 z dne 12. 4. 2011 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94) (ZOZP), 19. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 67/02) (ZOZP-A) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 13/05) (ZOZP-B) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 30/06) (ZOZP-C) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 52/07) (ZOZP-D)
U-I-320/13, Up-1003/13 18. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 131/2011 z dne 12. 9. 2013
U-I-237/13, Up-821/13 20. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) (ZLPP) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 29/2013 z dne 25. 7. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2269/2012 z dne 5. 9. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1551/2011-II z dne 18. 1. 2012
U-I-189/12, Up-690/12 14. 3. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. St 396/2010 z dne 15. 2. 2012 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 136/2012 z dne 28. 6. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 396/2010 z dne 27. 3. 2012 Ustavna pritožba zoper odgovor Varuha človekovih pravic št. 6.4 – 50/2011 – 3 – HO z dne 22. 4. 2011 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 389. čl. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 79. čl. in 101. čl.
U-I-137/13, Up-454/13 25. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 91. čl., 2. odst. 91. čl.. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 9/2013 z dne 18. 2. 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1071/2012 z dne 15. 11. 2012 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 871/2011 z dne 25. 9. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 526/2012 z dne 5. 7. 2012 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 871/2011 z dne 14. 3. 2012
Up-925/12 15. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3948/2011 z dne 27. 6. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. P 116/2009 z dne 27. 9. 2011
U-I-34/12 18. 4. 2014 Neobjavljeno
Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 103/08)
U-I-304/12, Up-1095/12 18. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 277/2011 z dne 23. 8. 2012
U-I-77/12, Up-376/12 18. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 105.a čl, 3. odst. 105.a čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1), 8. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 325/2011 z dne 8. 12. 2011 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1706/2011 z dne 19. 5. 2011 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 729/2007-III z dne 5. 10. 2010
U-I-188/13, Up-672/13 22. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 841/2012 z dne 27. 5. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 30/2012 z dne 14. 9. 2012 Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02 – popr. in 75/04), 34., 35., 37. in 37.a čl.
U-I-199/13, Up-698/13 22. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 76/2013 z dne 5. 6. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 141/2011 z dne 20. 11. 2012 Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02 – popr. in 75/04), 34., 35., 37. in 37.a čl. Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za plačilo denarnih obveznosti uporabnikov storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 49/09)
U-I-73/14 25. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre) Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) (SPZ)