Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2014

U-I-209/13 13. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZLet), 155. čl.
U-I-272/13, Up-908/13 13. 1. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 146/2013 z dne 5. 6. 2013 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 274. čl.
U-I-165/13 16. 1. 2014 Neobjavljeno
Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11 in 73/12), 6. odst. 7. čl. in Priloga 2
Up-1166/12 16. 1. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 62/2012 z dne 20. 9. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1563/2011 z dne 15. 9. 2011 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 214-288/2009-32 (1232-09) z dne 27. 6. 2011
U-I-216/13 17. 1. 2014 Neobjavljeno
Uredba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10 in 71/11), 15. čl.
U-I-238/12 23. 1. 2014 Uradni list RS, št. 10/2014
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK)
U-I-67/13 17. 2. 2014 Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 17/2014
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13), 2. odst. 5. čl.
U-I-301/12, Up-1115/12 26. 2. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 170/2011 z dne 5. 9. 2012 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 66/2011 z dne 2. 3. 2011 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 2. odst. 13. čl.
U-I-73/12 6. 3. 2014 Uradni list RS, št. 19/2014
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) (ZSFCJA), 2. odst. 17. čl.
Up-267/11, U-I-45/11 3. 4. 2014 Uradni list RS, št. 31/2014
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 134/2009 z dne 9. 12. 2010 Sodba Upravnega sodišča št. U 750/2007 z dne 19. 2. 2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 66/2010 z dne 16. 12. 2010 in sklep Vrhovnega sodišča št. I U 508/2009 z dne 16. 12. 2010 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) (ZJC)
Up-1188/12, U-I-319/12 9. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 1. odst. 50. čl., 55.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 70/2011 z dne 2. 10. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 587/2009 z dne 20. 5. 2010 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 15/2009 z dne 24. 3. 2009
U-I-190/13 10. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 63/13) (ZG), 4. in 10. čl.
U-I-36/14 14. 4. 2014 Neobjavljeno
Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/13), 1. čl. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13 in 15/14), 4. in 5. odst. 6. čl.
U-I-65/14, Up-205/14 15. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper obvestilo Upravne enote Novo mesto št. 217-968/2013-3 z dne 28. 11. 2013 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP), 4. čl.
U-I-121/12, Up-553/12 15. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 1. odst. 161. čl., 2. in 4. odst. 162. čl. ter 2. in 5. odst. 162.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010
U-I-142/12, Up-578/12 15. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 1. odst. 161. čl., 2. in 4. odst. 162. čl. ter 2. in 5. odst. 162.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 341/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 940/2008 z dne 10. 6. 2010
U-I-265/12, Up-945/12 15. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 37., 38., 39., 50., 123., 131., 135., 139., 147., 148., 149. čl., 1. odst. 154. čl. in 3. odst. 189. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 221/2011 z dne 11. 7. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1080/2010 z dne 15. 3. 2011
Up-807/13, Up-808/13 17. 4. 2014 Uradni list RS, št. 33/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 302/2013 z dne 28. 8. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1178/2012 z dne 5. 6. 2013 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 303/2013 z dne 28. 8. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 862/2013 z dne 19. 6. 2013
U-I-69/14 22. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr), 3. al. 8. odst. 4. čl.
U-I-32/14 22. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr)