Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2014

U-I-288/12, Up-1057/12 9. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 4. odst. 55.c Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 254/2011 z dne 4. 9. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 67/2011 z dne 8. 6. 2011 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 1774/2009 z dne 3. 12. 2010
U-I-119/12 23. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 116. čl.
U-I-297/13, U-I-318/13 23. 1. 2014 Neobjavljeno
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13) (ZNIRPJU), 1., 2. in 3. odst.
U-I-191/12 4. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12 in 47/13) (ZUJF), 188. in 246. čl.
U-I-202/12 4. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12 in 47/13) (ZUJF), 176., 188. in 246. čl.
U-I-132/12 6. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 246. čl.
U-I-250/12 6. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 246. čl.
U-I-35/13 6. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 176. čl.
U-I-120/12 6. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 176. čl., 1. odst. in 1. st. 2. odst. 188. čl., 1., 2. in 3. odst. 246. čl. in 248. čl.
U-I-154/12 6. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 176.čl., 188.čl., 235. čl. in 246. čl.
U-I-44/14 7. 3. 2014 Neobjavljeno
Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10 in 35/13), 2., 3. in 4. čl. ter 2. in 3. odst. 18. čl.
U-I-53/14 24. 3. 2014 Neobjavljeno
Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07, 85/09 in 55/12) (ZPKEU), 16. čl.
Up-1187/12, U-I-318/12 15. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 1. odst. 50. čl. in 55.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 12/2012 z dne 2. 10. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1315/2010 z dne 24. 3. 2011 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 431/2009 z dne 16. 9. 2010
U-I-42/13, Up-196/13 18. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 80/2012 z dne 21. 11. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 501/2012 z dne 2. 8. 2012 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 46/13) (ZSPJS), 5. odst. 49.č čl.
U-I-149/13 8. 5. 2014 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 162. in 163. čl.
U-I-105/14 17. 6. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ-2), 15., 22. in 116. čl.
Up-624/11 3. 7. 2014 Uradni list RS, št. 55/2014 in OdlUS XX, 36
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2011 z dne 21. 2. 2011
U-I-124/14 10. 7. 2014 Neobjavljeno
Pravilnik o podpisovanju dokumentov in o poročanju glede sprejetih oziroma izdanih dokumentov št. 0070-12/2013-9 z dne 14. 5. 2013, 4. al. 28. čl.
Up-156/14, U-I-52/14 10. 9. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 725/2013 z dne 29. 8. 2013 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 44/2013 z dne 25. 4. 2013 Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93 in 17/93) (ZNOIP), 13. čl.
U-I-324/13, Up-1023/13 10. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 119/2013 z dne 14. 10. 2013 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 14/2013 z dne 24. 1. 2013 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VIII Ps 1919/2011 z dne 9. 11. 2012