Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2014

U-I-62/12, Up-310/12 7. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 15. čl., 3. al. 33. čl. in 1. odst. 178. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 44/2011 z dne 6. 2. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 380/2010 z dne 13. 10. 2010 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 564/2009 z dne 12. 5. 2010
U-I-161/12 20. 2. 2014 Uradni list RS, št. 18/2014
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 14. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 14/13) (ZSVarPre), 2. odst. 15. čl.
Up-1303/11, U-I-25/14 21. 3. 2014 Uradni list RS, št. 25/2014 in OdlUS XX, 21
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), 1. odst. 135. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2009 z dne 5. 9. 2011, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 720/2008 z dne 21. 1. 2009 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3715/2006 z dne 5. 9. 2008
U-I-10/14, Up-32/14 25. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odgovor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na tožbo št. 8037974 z dne 9. 12. 2013 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 68. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ-2), 27. čl.
U-I-123/14 24. 6. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ-2), 1. odst. 56. čl. in 3. odst. 109. čl.
U-I-71/14 4. 7. 2014 Neobjavljeno
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 57/12) (ZSV)
U-I-112/14, Up-383/14 4. 7. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 316/2010 z dne 24. 1. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 147/2010 z dne 3. 6. 2010 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 2634/2008 z dne 5. 1. 2010 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), 15. čl.
Up-453/13 8. 7. 2014 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 51/2012 z dne 18. 2. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 203/2011 z dne 27. 10. 2011 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VIII Ps 45/2009 z dne 18. 2. 2011
Up-444/13 8. 7. 2014 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 40/2012 z dne 18. 2. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 342/2011 z dne 20. 10. 2011 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 581/2010 z dne 27. 6. 2011
Up-1030/13 4. 9. 2014 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 6/2013 z dne 15. 10. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 356/2012 z dne 18. 10. 2012 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 510/2011 z dne 15. 6. 2012
Up-404/14, U-I-119/14 10. 9. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Ministrstva za finance št. DT 498-2-150/2013 z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sklepom Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije, Carinskega urada Celje št. DT 4933-111945/2012 z dne 24. 1. 2013, zoper sklep Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije, Carinskega urada Celje št. DT 4933-111945/2012 z dne 15. 4. 2014 ter zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 835/2005 z dne 30. 11. 2006 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP) Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 24. in 27. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1), 11. čl.
U-I-158/14 2. 10. 2014 Neobjavljeno
Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, 2. al. 3. odst. 30. čl.
Up-390/14, U-I-114/14 8. 10. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbi Upravnega sodišča, Oddelek v Mariboru, št. II U 112/2014 z dne 9. 4. 2014 in št. II U 101/2014 z dne 9. 4. 2014 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 14. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 24. in 27. čl. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS), 22. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 ­– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 343. čl.
U-I-135/13 23. 10. 2014 Neobjavljeno
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (Uradni list RS, št. 30/10, MP, št. 5/10) (BRSSZ), 3., 20., 21., 22., 23., 24., 37. in 38. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ-2)
U-I-213/13 10. 11. 2014 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 3. odst. 411. čl.
Up-50/14 11. 11. 2014 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 159/2013 z dne 11. 11. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 92/2013 z dne 11. 4. 2013 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 248/2012 z dne 12. 12. 2012
U-I-312/13 10. 12. 2014 Neobjavljeno
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – uradno prečiščeno besedilo, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12 in 25/14), 50. čl.