Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2014

U-I-5/14 4. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) (ZDavS)
U-I-270/13 5. 2. 2014 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) (ZDoh), 9. odst. 115. čl.
U-I-313/13 21. 3. 2014 Uradni list RS, št. 11/2014, Uradni list RS, št. 22/2014 in OdlUS XX, 22
Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)
U-I-175/11 10. 4. 2014 Uradni list RS, št. 29/2014
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) (ZDoh-2), 3. odst. 90. čl., 9. tč. 95. čl. in 6. odst. 98. čl.
U-I-195/12, Up-732/12 15. 4. 2014 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) (ZDoh-2), 1. tč. 7. odst. 98. čl. in 159. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 349/2011 z dne 31. 5. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1701/2010 z dne 12. 7. 2011
Up-879/12, U-I-234/12 24. 4. 2014 Uradni list RS, št. 35/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 412/2011 z dne 21. 6. 2012 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1455/2010 z dne 19. 9. 2011 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12 in 111/13) (ZDavP-2), 6. odst. 57. čl.
U-I-168/13, Up-545/13 28. 4. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 247/2013 z dne 19. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. In 23/2007 z dne 24. 1. 2013 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 7. odst. 38. čl.
U-I-68/13, Up-248/13 5. 5. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 404/2011 z dne 29. 11. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1025/2010 z dne 13. 9. 2011 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO), 2. al. 6. čl.
Up-689/13, U-I-193/13 26. 6. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 63/2012 z dne 16. 5. 2013 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 333/2011 z dne 29. 11. 2011 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1), 29. čl.
U-I-35/14 16. 7. 2014 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 96/13) (ZDoh-2M), 7. čl.
U-I-150/14 10. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12 in 111/13) (ZDavP-2), 5. odst. 20. čl.
U-I-156/14, Up-620/14 21. 11. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper Informativni izračun dohodnine za leto 2013 št. DT 01-00785 z dne 31. 3. 2014 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 4. odst. 430. čl. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13), (ZDoh-2)
Up-898/13, U-I-266/13 27. 11. 2014 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 374/2012 z dne 10. 10. 2013 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1736/2011 z dne 3. 7. 2012 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) (ZDDV-1), 3. odst. 39. čl.