Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2015

Up-24/14, U-I-7/14 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odredbo Specializiranega državnega tožilstva z dne 11. 10. 2013 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI)
Up-799/13 22. 1. 2015 Uradni list RS, št. 9/2015 In OdlUS XXI, 9
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 9993/2009 z dne 30. 5. 2013 Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 9993/2009 z dne 15. 11. 2012
Up-883/14 20. 4. 2015 Uradni list RS, št. 30/2015
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 27. 5. 2013, sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 28. 9. 2011 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 12. 9. 2011
Up-889/14 20. 4. 2015 Uradni list RS, št. 30/2015
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013
Up-879/14 20. 4. 2015 Uradni list RS, št. 30/2015 in OdlUS XXI, 13
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013
Up-1128/12 14. 5. 2015 Uradni list RS, št. 37/2015 in OdlUS XXI, 14
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2773/2010 z dne 11. 7. 2012, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2773/2010 z dne 27. 10. 2011 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 2773/2010 z dne 11. 1. 2011
Up-457/13 17. 6. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 8491/2012 z dne 21. 2. 2013
Up-500/15 20. 7. 2015 Uradni list RS, 55/2015 in OdlUS XXI, 16
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 4371/2015 z dne 7. 7. 2015 in sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 4371/2015 z dne 24. 6. 2015
U-I-176/14, Up-619/14 30. 10. 2015 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 1. tč. 2. odst. 39. čl. Ustavna pritožba zoper: – sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 18390/2010 z dne 22. 5. 2014 in – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 18390/2010 z dne 30. 1. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 18390/2010 z dne 20. 11. 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 18390/2010 z dne 27. 10. 2014
U-I-233/14 4. 11. 2015 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ-1), 1. odst. 158. čl.
Up-657/13 12. 11. 2015 Uradni list RS, št. 91/2015 in OdlUS XXI, 18
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 35521/2010 z dne 16. 5. 2013, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 35521/2010 z dne 23. 1. 2013 in I. točka izreka sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 35521/2010 z dne 19. 4. 2012
U-I-121/15, Up-615/15 30. 11. 2015 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP) Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. II Ks 53182/2013 z dne 15. 7. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pom-i 53182/2013 z dne 1. 7. 2015 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pom-i 53182/2013 z dne 12. 6. 2015
Up-234/14 10. 12. 2015 Uradni list RS, št. 4/2016
Sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. II Ks 52454/2010 (Ks 531/2013) z dne 8. 1. 2014 in IV. točka izreka sklepa Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 52454/2010 z dne 29. 11. 2013
Up-602/13 17. 12. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 27963/2011 z dne 28. 3. 2013