Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2015

Up-6/14 5. 3. 2015 Uradni list RS, št. 19/2015
Sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 59070/2013 (Ks 523/2013) z dne 12. 12. 2013 Sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpr 45325/2013 z dne 8. 10. 2013
P-19/14 7. 5. 2015 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-1/14 4. 6. 2015 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-14/14 4. 6. 2015 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-911/13, U-I-273/13 27. 7. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3176/2011-2401 z dne 5. 7. 2013 v zvezi z odločbo Carinske uprave RS, Carinski urad Ljubljana, št. 4290-138/2009-5/1100-018 z dne 27. 7. 2011 Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 40/09, 9/11) (ZCS-1), 2. tč. 1. odst. 74. čl. in 2. odst. 24. čl.
P-16/14, P-17/14, P-18/14 10. 9. 2015 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-112/15, Up-570/15 18. 9. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 533/2013 z dne 19. 5. 2014 Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) (ZORed), 4. čl.
Up-340/14 24. 9. 2015 Uradni list RS, št. 80/2015
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 24/2014 z dne 23. 1. 2014
U-I-128/15 1. 10. 2015 Neobjavljeno
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPrCP), 1. odst. 23. čl.
Up-187/13 7. 10. 2015 Uradni list RS, št. 80/2015
Sodba Okrajnega sodišča na Vrhniki št. ZSV 131/2011-5403 z dne 6. 11. 2012
Up-718/13 7. 10. 2015 Uradni list RS, št. 80/2015 in OdlUS XXI, 17
Sodba Okrajnega sodišča v Velenju št. ZSV 273/2011 z dne 13. 5. 2013