Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2015

U-I-245/14 6. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 221.i, 221.j, 221.k in 221.l čl.
U-I-292/13, Up-951/13 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99) (ZNVP), 33. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 105/2011 z dne 17. 9. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1084/2010 z dne 19. 5. 2011 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 19/2007 z dne 23. 3. 2010
U-I-66/13 13. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11) (ZGZ), 2. st. 2. odst. 26. čl.
U-I-27/13 14. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13) (ZSDH) Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1)
Up-1194/12 29. 1. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 701/2009 z dne 4. 10. 2012
Up-977/13, U-I-307/13 5. 2. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2763/2013 z dne 4. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1660/2006-II z dne 19. 9. 2013 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 245. čl.
U-I-11/14, Up-43/14 12. 2. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2370/2013 z dne 23. 9. 2013 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Ig 799/2012 z dne 4. 1. 2013 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ)
U-I-201/14, U-I-202/14 19. 2. 2015 Uradni list RS, št. 72/2014 in Uradni list RS, št. 19/2015
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) (ZDIJZ), 1.a čl., 6. čl., 1. do 4. odst. 6.a čl., 5. odst. 6.a čl., 2. st. 7. odst. 6.a čl., 13. odst. 10.a čl. in 8. odst. 39. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 50/14) (ZDIJZ-D), 4. čl.
U-I-88/14 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 5. odst. 142. čl.
U-I-134/14, Up-454/14 17. 3. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 116/2014, Cst 96/2014 z dne 20. 3. 2014 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 428/2013 z dne 16. 1. 2014 in št. St 1964/2013 z dne 6. 2. 2014 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 483/2013 z dne 10. 12. 2013 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 152. in 221.b čl.
U-I-43/15 22. 4. 2015 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 3. tč. 1. odst. 199. čl. in 1. tč. 3. odst. 199.d čl.
U-I-138/14 1. 6. 2015 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ), 2. odst. 64. čl. Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/14) Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 25/14)
U-I-129/13, Up-429/13, U-I-138/13, Up-456/13 4. 6. 2015 Uradni list RS, št. 44/2015
Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDMV-C), 2. odst. 11. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 210/2012 z dne 14. 2. 2013 v zvezi s sodbama Upravnega sodišča št. I U 1737/2011 z dne 21. 2. 2012 in št. I U 1654/2011 z dne 21. 2. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 261/2012 z dne 20. 2. 2013 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1655/2011 z dne 3. 4. 2012
U-I-75/15 26. 6. 2015 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 56. čl., 3. tč. 1. odst. 199. čl., 2. tč. 2. odst. in 3. odst. 199.a čl. ter 1. tč. 3. odst. 199.d čl.
U-I-28/15, Up-131/15 14. 7. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba drugega pritožnika zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 20/2013 z dne 9. 12. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 319/2011 z dne 25. 4. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. II Pg 1070/2010 z dne 14. 7. 2011 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP), 18. čl. Ustavna pritožba prve pritožnice zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 20/2013 z dne 9. 12. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 319/2011 z dne 25. 4. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. II Pg 1070/2010 z dne 14. 7. 2011
Up-164/14 17. 9. 2015 Neobjavljeno
Tč. III izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 24/2010 z dne 17. 12. 2013
U-I-116/15, Up-588/15 21. 9. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4519/2014 z dne 6. 5. 2015 in z dne 8. 5. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 2. in 3. odst. 121. čl.
U-I-298/13, Up-963/13 21. 9. 2015 Neobjavljeno
Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11) (ZPUOOD), 18. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 474/2013 z dne 20. 9. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. VL 49940/2011 z dne 12. 2. 2013
Up-16/15 7. 10. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 347/2014 z dne 9. 10. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Rsrg 625/2014 z dne 7. 7. 2014
U-I-269/13, Up-903/13 14. 10. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 68/2013 z dne 10. 9. 2013 Ustavna pritožba zoper II. in III. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 303/2012 z dne 10. 4. 2013 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 326/2010 z dne 11. 7. 2012 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15) (ZGD-1), 1. in 2. odst. 395. čl., 369., 397. in 522. čl.