Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2015

U-I-79/13 22. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) (ZZNPOB), 5. čl. v zvezi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. čl.
U-I-97/13, Up-300/13 2. 2. 2015 Neobjavljeno
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 84/99), 14. in 15. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 5364/2012 z dne 12. 12. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2645 In 97/2007 z dne 9. 3. 2012
U-I-242/14, Up-940/14 2. 2. 2015 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 385., 392. in 393. čl. ter 7. tč. 394. čl. Ustavna pritožba zoper sodno poravnavo št. R 83/2014, sklenjeno dne 2. 10. 2014
U-I-126/13, Up-417/13 2. 2. 2015 Neobjavljeno
Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89) (ZRPPN), 33. čl. Ustavna pritožba zoper drugi odstavek II. točke izreka sklepa Vrhovnega sodišča št. II Ips 287/2012 z dne 7. 2. 2013 v zvezi s I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1894/2012 z dne 22. 8. 2012 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 182/89 z dne 29. 3. 2012
U-I-120/13, Up-373/13 3. 2. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 301/2012 z dne 31. 1. 2013 Ustavna pritožba zoper 1., 4/A. in 5. odstavek I. točke izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 24/2012 z dne 21. 5. 2012 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 355. in 358. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 45/08) (ZPP-D), 130. čl.
Up-460/14 5. 3. 2015 Uradni list RS, št. 28/2015 in OdlUS XXI, 10
Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1089/2013 z dne 3. 12. 2013 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 646/2012 z dne 12. 2. 2013
Up-809/14 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Sklep senata Ustavnega sodišča št. Up-809/14 z dne 19. 2. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 156/2014 z dne 10. 7. 2014 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1116/2013 z dne 11. 2. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. P 15/2011 z dne 9. 7. 2013
Up-1019/12 26. 3. 2015 Uradni list RS, št. 30/2015 in OdlUS XXI, 12
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3072/2010 z dne 22. 6. 2011 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1056/2007-I z dne 4. 2. 2010
U-I-27/15, Up-124/15 2. 4. 2015 Neobjavljeno
Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11) (ZZK-1), 101. do 110. čl., 157. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 397/2014 z dne 9. 12. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. Sdn 1438/2014 (Dn 75260/2014) z dne 6. 10. 2014
U-I-33/15, Up-138/15 10. 4. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2994/2014 z dne 21. 1. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 3048/2012 z dne 28. 6. 2014 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1), 5. odst. 112. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 83. čl.
U-I-124/13, Up-404/13 17. 4. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3501/2012 z dne 13. 2. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 246/2012-II z dne 11. 10. 2012 in s plačilnim nalogom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 246/2012 z dne 12. 9. 2012 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST-1), 16., 17. in 21. čl.
U-I-36/13 4. 5. 2015 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ)
Up-1195/12 28. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 635/2009 z dne 1. 10. 2012, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 2556/2007 z dne 3. 12. 2008 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 1084/2003 z dne 2. 10. 2007
Up-124/14, U-I-45/14 28. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 449/2010 z dne 7. 11. 2013, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 690/2010 z dne 18. 5. 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 61/2004 z dne 4. 12. 2009 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl. v zvezi s 7. čl. ter 28. čl.
Up-1141/12 28. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 1017/2008 z dne 10. 9. 2012, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 428/2008 z dne 7. 5. 2008 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. III P 110/2007 z dne 26. 11. 2007
Up-1177/12, Up-89/14 28. 5. 2015 Uradni list RS, št. 42/2015 in OdllUS XXI, 15
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 11/2008 z dne 10. 9. 2012 Sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 269/2013 z dne 21. 11. 2013, sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 800/2013 z dne 12. 6. 2013 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3103/2007-III z dne 11. 1. 2013
U-I-74/14 17. 6. 2015 Uradni list RS, št. 48/2015
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl.
U-I-180/14 30. 6. 2015 Neobjavljeno
Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 67/01) (ZD), 128. čl.
U-I-72/15, Up-334/15 1. 7. 2015 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 111/2015 z dne 7. 5. 2015 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2994/2014 z dne 21. 1. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 3048/2012 z dne 28. 6. 2014
Up-209/14 9. 7. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 231/2011 z dne 7. 11. 2013