Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2015

U-I-84/14 18. 2. 2015 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ), 2. odst. 63. čl.
U-I-282/13, Up-925/13 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZUPJS), 1. odst. 23. čl., 4. odst. 56. čl. in 2. tč. 1. odst. 62. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 80/2013 z dne 3. 9. 2013 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 381/2012 z dne 20. 12. 2012 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 769/2012 z dne 22. 8. 2012
U-I-239/14, Up-1169/12 26. 3. 2015 Uradni list RS, št. 30/2015 in OdlUS XXI, 2
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1) Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 66/2012 z dne 6. 11. 2012 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 410/2011 z dne 8. 12. 2011
Up-58/15, U-I-11/15 24. 4. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 1803-31/2012-KK/90 z dne 19. 11. 2012, št. 1803-31/2012-KK/11 z dne 18. 12. 2012 in št. 1803-31/2012-KK/13 z dne 28. 1. 2013 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14), 3. odst. 159. čl. in 2. odst. 253. čl.
Up-477/14 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 244/2013 z dne 24. 2. 2014, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 134/2013 z dne 22. 8. 2013 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 903/2011 z dne 21. 12. 2012
Up-707/12 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 147/2011 z dne 4. 6. 2012
Up-706/12 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 151/2011 z dne 4. 6. 2012
Up-693/12 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 149/2011 z dne 18. 6. 2012
Up-869/13 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 124/2013 z dne 16. 9. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 98/2013 z dne 21. 3. 2013 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 2023/2010 z dne 21. 12. 2012
Up-870/13 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 128/2013 z dne 16. 9. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 130/2013 z dne 4. 4. 2013 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 1862/2011 z dne 25. 1. 2013
Up-1176/12 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 64/2012 z dne 20. 11. 2012 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 419/2011 z dne 15. 12. 2011
Up-1172/12 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 162/2012 z dne 19. 11. 2012 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 128/2012 z dne 12. 4. 2012
Up-1175/12 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 68/2012 z dne 20. 11. 2012 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 390/2011 z dne 8. 12. 2011
Up-630/12 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 116/2011 z dne 17. 4. 2012
Up-496/14 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 3/2014 z dne 22. 4. 2014, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 242/2013 z dne 24. 10. 2013 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 2039/2011 z dne 2. 4. 2013
Up-475/13 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 174/2012 z dne 4. 3. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 60/2012 z dne 19. 4. 2012 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Ps 1698/2011 z dne 22. 11. 2011
Up-270/14 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 258/2013 z dne 24. 2. 2014 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 171/2013 z dne 19. 9. 2013 Sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1426/2010 z dne 13. 2. 2013
Up-271/14 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 196/2013 z dne 27. 1. 2014 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 86/2013 z dne 6. 6. 2013 Sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 1910/2010 z dne 21. 12. 2012
Up-273/14 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 195/2013 z dne 24. 2. 2014 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 83/2013 z dne 6. 6. 2013 Sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 1906/2010 z dne 21. 12. 2012
Up-231/14 27. 5. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 213/2013 z dne 23. 12. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 117/2013 z dne 13. 6. 2013 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Ps 2494/2010 z dne 11. 12. 2012