Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2015

U-I-125/14 19. 2. 2015 Uradni list RS, št. 16/2015
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 193 čl. in 4. odst. 244. čl.
U-I-13/15 4. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 16., 20., 21., 22., 23. in 30. čl. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12, 55/13 in 41/14) (ZUKD-1), 11., 12., 14. in 15. čl. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08, 4/10 in 110/10), 3., 6., 8. in 11. čl.
U-I-204/14 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13 in 50/14) (ZDoh-2), 1. odst. 40. čl. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11 in 53/14) (ZIZ), 1. tč. 1. odst. 102. čl.
U-I-139/14 26. 3. 2015 Uradni list RS, št. 24/2015
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14 in 95/14) (ZUJF), 1. odst. 137. čl., 2. odst. 137. čl., 3. odst. 137. čl.
U-I-34/15 7. 5. 2015 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14 in 23/15) (ZDavP-2), 68.a čl.
U-I-257/14, Up-1006/14 19. 6. 2015 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13 in 90/14) (ZDavP-2/2012), 68.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 216/2013 z dne 2. 10. 2014 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1016/2012 z dne 22. 5. 2013
U-I-53/15 2. 11. 2015 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14 in 23/15) (ZDoh-2), 1. tč. 1. odst. 10. čl.
U-I-228/14 10. 11. 2015 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15 in 55/15) (ZDoh-2), 3. tč. 3. odst. 105. čl. in 3. odst. 108. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15) (ZDDPO-2), od 12 čl. do 37 čl. Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) (ZIS), 75. in 98. čl. Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) (ZDIS), 5. čl. Dopis direktorice Posebnega davčnega urada, Davčne uprave Republike Slovenije, št. 461-121/2014-1 z dne 13. 6. 2014 Dopis generalne direktorice Generalnega davčnega urada, Davčne uprave Republike Slovenije, št. 461-125/2014-2 01-610-02 z dne 9. 7. 2014
U-I-131/15 12. 11. 2015 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13 in 90/14) (ZDavP-2), 92. čl.
Up-27/15, U-I-4/15 18. 11. 2015 Neobjavljeno
Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) (DDPO), 18. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 14/2013 z dne 25. 9. 2014 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 20. 11. 2012
U-I-143/15 9. 12. 2015 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13 in 90/14) (ZDavP-2), 68.a čl.