Odločitve US

Odločitve Referendum v letu 2016

U-I-64/16 19. 5. 2016 Neobjavljeno
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.b čl.
U-I-64/16 7. 7. 2016 Neobjavljeno
Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-64/16 z dne 19. 5. 2016, tč. 1 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.b čl.
U-I-85/16, Up-398/16 14. 7. 2016 Uradni list RS, št. 52/2016 in OdlUS XXi, 26
Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl. Ustavna pritožba zoper akta predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 2. 5. 2016 in 5. 5. 2016 ter zoper akta predsednika Državnega zbora o predložitvi zakonov v razglasitev in objavo z dne 3. 5. 2016 in 6. 5. 2016 Spor o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov, 1. tč. izreka
U-I-102/16 27. 7. 2016 Neobjavljeno
Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogodbi (Uradni list RS, št. 42/16, MP, št. 8/16) (MPPMNSAP)