Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2016

U-I-115/14, Up-218/14 21. 1. 2016 Uradni list RS, št. 8/2016 in OdlUS XXI, 20
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP) Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14) (ZOdv) Izvedena preiskovalna dejanja na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani: ‒ št. IV Kpd 54914/2013 z dne 18. 11. 2013 (Odvetniška družba Jernejčič – Peternelj in partnerji, odvetnik Andrej Jernejčič), ‒ št. IV Kpd 54914/2013 z dne 18. 11. 2013 (Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, odvetnik Vladimir Bilić), ‒ št. IV Kpd 54914/2013 z dne 18. 11. 2013 (odvetnica Alja Markovič Čas) Ustavna pritožba Odvetniške zbornice Slovenije zoper odredbi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III Kpd 6446/2014 z dne 8. 10. 2014 in št. III Kpd 6446/2014 z dne 4. 12. 2014
U-I-69/15 28. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 1. odst. 115. čl.
U-I-197/15, Up-925/15 5. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 5. odst. 420. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13873/2012 z dne 3. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 13873/2012 z dne 13. 11. 2014 in s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. I K 13873/2012 z dne 17. 4. 2014
U-I-4/16, Up-13/16 11. 2. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 584/2015 z dne 27. 10. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 3567/2014 z dne 8. 9. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 1. tč. 399. čl.
U-I-193/15, Up-915/15 18. 2. 2016 Uradni list RS, št. 18/2016
Odredba Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 1. 12. 2015 in odredba Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. 11. 2015 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14) (ZOdv)
Up-267/15 11. 3. 2016 Neobjavljeno
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 82030/2010 z dne 23. 12. 2014
Up-648/14 11. 3. 2016 Uradni list RS, št. 22/2016
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. PRp 55/2014 z dne 15. 5. 2014
Up-45/16 17. 3. 2016 Uradni list RS, št. 25/2016
Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 202532/2014 z dne 29. 12. 2015
Up-950/14 12. 5. 2016 Uradni list RS, št. 38/2016
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 32575/2012 z dne 9. 9. 2014
U-I-74/16 19. 5. 2016 Neobjavljeno
Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89)
U-I-77/16, Up-381/16 2. 6. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 4920/2013 z dne 11. 1. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 1., 2., 3., in 5. odst. 60. čl., 1. in 2. odst. 63. čl. in 1. odst. 268. čl.
Up-1006/13 9. 6. 2016 Uradni list RS, št. 51/2016 in OdlUS XXI, 34
Točka II izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 10713/2010 z dne 12. 9. 2013, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 10713/2010 z dne 19. 12. 2012 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 10713/2010 z dne 29. 2. 2012
Up-391/14 16. 6. 2016 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 5268/2010 z dne 20. 2. 2014
Up-369/16 13. 7. 2016 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 3724/2015 z dne 22. 4. 2016 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 3724/2015 z dne 14. 4. 2016
U-I-187/15 14. 7. 2016 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12 in 54/15) (ZIKS-1), 1. tč. 1. odst. 24. čl.
Up-384/15 18. 7. 2016 Uradni list RS, št. 54/2016
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 775/2015 z dne 17. 4. 2015 Sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 775/2015 z dne 1. 4. 2015
Up-495/16, Up-540/16 18. 7. 2016 Uradni list RS, št. 51/2016
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 15. 4. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 8. 4. 2106 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 14. 6. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 7. 6. 2016
U-I-159/15, Up-783/15, Up-795/15 12. 9. 2016 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 244. čl. Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 59294/2010 z dne 18. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 59294/2010 z dne 30. 5. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 59294/2010 z dne 19. 7. 2013
U-I-12/15 28. 9. 2016 Uradni list RS, št. 64/2016
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 4. odst. 399. čl.
Up-599/16 11. 10. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 24167/2015 z dne 25. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča Ljubljani št. I Ks 24167/2015 z dne 26. 4. 2016