Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2016

Up-649/15 26. 1. 2016 Neobjavljeno
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 4836/2014 z dne 11. 2. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 14. 11. 2014 in sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 1. 10. 2014 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1284/2015 z dne 18. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 10. 3. 2015 Ustavna pritožba zoper Odredbo Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 24. 7. 2015
U-I-8/16, Up-27/16 24. 2. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3186 In 425/2015 z dne 10. 12. 2015 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2. odst. 73. čl. in 2. odst. 221. čl. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 2. odst. 55.b čl.
U-I-204/15 3. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 1. in 2. odst. 61. čl.
Up-597/14 5. 5. 2016 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 623/2014 z dne 23. 4. 2014, sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 32/2014 z dne 24. 2. 2014 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0737 Z 366/2013 z dne 19. 11. 2013
U-I-96/16, Up-439/16 24. 6. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper izvršilno dejanje izpraznitve in izročitve nepremičnine upniku v posest dne 27. 5. 2016 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2. odst. 71. čl.
U-I-52/15 28. 9. 2016 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2. odst. 170. čl.
Up-305/15 27. 10. 2016 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 23/2015 z dne 24. 2. 2015
Up-615/14, Up-707/14 27. 10. 2016 Uradni list RS, št. 73/2016
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 172/2014 z dne 6. 2. 2014, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 572/2014 z dne 16. 4. 2014, sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 326/2008 z dne 25. 9. 2013 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Pg 129/2005 z dne 17. 1. 2014
U-I-3/16, Up-14/16 7. 12. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 797/2015 z dne 12. 5. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 19/2011 z dne 18. 2. 2015 Ustavna pritožba zoper dopis Varuha človekovih pravic št. 6.4-206/2015- 5-HO z dne 23. 11. 2015 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ)
P-5/15 8. 12. 2016 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-190/16, Up-884/16 15. 12. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 97/2016 z dne 12. 7. 2016 Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS št. 40/11 in 36/15), 2. odst. 2. čl.