Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2016

U-I-162/14, Up-560/14, U-I-240/14, Up-937/14 11. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.­­­­) (ZFPPIPP), 4. tč. 3. odst. 132. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 467/2014 z dne 16. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 218/2013 z dne 23. 1. 2014 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1360/2014 z dne 11. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 19/2012 z dne 21. 5. 2014
U-I-221/14, Up-841/14, Up-496/15, U-I-101/15 11. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 4. tč. 3. odst. 132. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 3085/2014 z dne 3. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Z 28/2013 z dne 1. 7. 2014 Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 229/2015 z dne 4. 5. 2015 v zvezi sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 58/2014 z dne 21. 1. 2015
U-I-235/14, Up-901/14 11. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.­­­) (ZFPPIPP), 4. tč. 3. odst. 132. čl. in 2. odst. 216. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 413/2014 z dne 18. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. St 1425/2014 z dne 31. 7. 2014
U-I-166/15, Up-804/15 2. 2. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 515/2015 z dne 1. 9. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4519/2014 z dne 20. 7. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 1. in 2. odst. 123.a čl.
U-I-31/13, U-I-53/13 4. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZLD), 2. čl., 1. odst. 2. čl., 14. čl. Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) (ZZdr-2), 2. odst. 104. čl., 105. čl., 1. odst. 126. čl.
Up-164/15 18. 2. 2016 Uradni list RS, št. 26/2016 in OdlUS XXI, 30
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 82/2015 z dne 4. 2. 2015
U-I-29/16 22. 2. 2016 Neobjavljeno
Sklep Vlade št. 47600-3/2016/4 z dne 28. 1. 2016
U-I-211/15, Up-994/15 25. 2. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 615/2015 z dne 3. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6218/2014 z dne 1. 9. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 9. odst. 211. čl.
U-I-20/16, Up-74/16 2. 3. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 157/2015 z dne 31. 3. 2015 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4327/2014 z dne 13. 11. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 221.i, 221.j, 221.k in 221.l čl.
U-I-140/15, Up-684/15 1. 4. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 503/2015 z dne 8. 9. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 3307/2014 z dne 1. 7. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3130/2012-II z dne 4. 9. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 1. odst. 119. čl., 344. in 389. čl.
U-I-90/14 7. 4. 2016 Neobjavljeno
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) (EZ-1), 483., 484. in 485. čl.
U-I-57/15, U-I-2/16 14. 4. 2016 Uradni list RS, št. 31/2016
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP)
U-I-10/16 14. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 100/13) (ZFPPIPP-F)
U-I-53/16, Up-248/16 22. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 403. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 89/2016 z dne 23. 2. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 3307/2014 z dne 23. 12. 2015
U-I-177/15 5. 5. 2016 Uradni list RS, št. 36/2016
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 4. tč. 3. odst. 132. čl.
Up-386/15, U-I-179/15 12. 5. 2016 Uradni list RS, št. 38/2016
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP) Točka I izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 192/2015 z dne 1. 4. 2015
U-I-59/16, Up-302/16 25. 5. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. II Cp 3393/2015 z dne 27. 1. 2016 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3130/2012-II z dne 4. 9. 2015 in z dne 28. 5. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 245. čl.
Up-524/14 16. 6. 2016 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 299/2012 z dne 27. 2. 2014
U-I-94/16 20. 6. 2016 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. tč. 1. odst. 342. čl.
U-I-108/15, Up-556/15 1. 7. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 76/2013 z dne 19. 5. 2015 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 298/2012 z dne 11. 4. 2013 in sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ng 4/2010 z dne 14. 12. 2011 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15) (ZGD-1), 318. čl.