Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2016

U-I-170/14, Up-581/14 11. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 37/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 114/2014 z dne 18. 6. 2014
U-I-201/15 28. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 75/12, 63/13 in 17/15) (ZS), 1. odst. 85. čl.
U-I-78/15 9. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO)
U-I-129/15 11. 2. 2016 Neobjavljeno
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. in 2. odst. 99. čl.
Up-603/13 16. 2. 2016 Uradni list RS, št. 17/2016
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 68/2013 z dne 7. 5. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. N 14/2012 z dne 16. 10. 2012
Up-43/15 16. 2. 2016 Uradni list RS, št. 29/2016
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 8/2012 z dne 19. 6. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 371/2011 z dne 14. 6. 2011 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 1245/2009 z dne 10. 12. 2010
Up-130/13 16. 2. 2016 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 70/2010 z dne 8. 11. 2012 in sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 989/2009 z dne 19. 8. 2009
U-I-212/14, Up-783/14 3. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 336. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 532/2014 z dne 1. 7. 2014
U-I-85/15 3. 3. 2016 Uradni list RS, št. 21/2016
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. st. 1. odst. 185. čl.
Up-645/13 3. 3. 2016 Uradni list RS, št. 24/2016
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 352/2013 z dne 9. 4. 2014, sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 5/2013 z dne 29. 5. 2013, sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I R 488/2011 z dne 23. 11. 2012 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I R 488/2011 z dne 13. 8. 2012
U-I-162/15, Up-792/15 6. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 374. čl., 377. čl., 383. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 65/2015 z dne 30. 6. 2015
Up-824/14 7. 4. 2016 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 7/2014 z dne 28. 8. 2014
U-I-39/16 5. 5. 2016 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. st. 1. odst. 185. čl.
U-I-142/15 5. 5. 2016 Neobjavljeno
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl.
Up-680/14 5. 5. 2016 Uradni list RS, št. 36/2016 in OdlUS XXI, 31
Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1502/2013 z dne 4. 3. 2014 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. III P 1121/2012 z dne 30. 9. 2013
Up-921/14 12. 5. 2016 Uradni list RS, št. 41/2016 in OdlUS XXI, 32
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 2870/2014 z dne 3. 9. 2014 ter sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2645 VL 81679/2012 z dne 23. 4. 2014 in št. 2645 VL 81679/2012 z dne 18. 3. 2013
Up-450/15 2. 6. 2016 Uradni list RS, št. 43/2016 in OdlUS XXI, 33
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 109/2013 z dne 19. 3. 2015, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 890/2012 z dne 8. 1. 2013 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 4/2011 z dne 18. 5. 2012
Up-287/16 21. 6. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1175/2012 z dne 28. 11. 2012 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 567/2010 z dne 13. 1. 2012
Up-826/15 21. 6. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 274/2015 z dne 26. 8. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. R 180/2014 z dne 7. 4. 2015
Up-246/16 21. 6. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 341/2015 z dne 7. 1. 2016 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1782/2015 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 144/2005 z dne 22. 11. 2013