Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2016

U-I-185/15 11. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14 in 95/14) (ZUJF)
U-I-192/14 4. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 40/04) (ZObr-D), 5., 6., 7. in 8. odst. 26. čl.
U-I-252/14 11. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14 in 82/15) (ZSPJS), 1. odst. 52. čl. Pravilnik o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu selitvenih stroškov št. 0070-10/2013-1 z dne 27. 2. 2013, 4. in 5. odst. 2. čl., 3. in 4. odst. 3. čl. in 9. čl.
U-I-215/14 11. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.) (ZDR-1), 127., 128. in 129. čl.
U-I-146/14 18. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) (ZKolP), 1. odst. 7. čl.
U-I-205/14 10. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (ZObr), 2. odst. 93. čl. Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08), 4. čl., 6. čl.
U-I-174/13, U-I-54/14, U-I-200/14 10. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.) (ZDR-1), 224. čl.
U-I-74/15 17. 3. 2016 Uradni list RS, št. 24/2016
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 162. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 1. odst. 68. čl.
Up-388/14 17. 3. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 5/2014 z dne 24. 2. 2014
U-I-122/15, U-I-199/15 17. 3. 2016 Uradni list RS, št. 24/2016
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 222. čl.
Up-219/15 19. 5. 2016 Uradni list RS, št. 40/2016
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 181/2014 z dne 13. 1. 2015 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 112/2014 z dne 22. 5. 2014 Sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1545/2012 z dne 21. 11. 2013
Up-647/15 19. 5. 2016 Uradni list RS, št. 39/2016
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 204/2014 z dne 8. 6. 2015
U-I-15/16 27. 10. 2016 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16) (ZDR-1), 2. odst. 166. čl.
U-I-16/15 10. 11. 2016 Neobjavljeno
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1)
Up-726/16, U-I-195/14 12. 12. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 36/2016 z dne 7. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1001/2015 z dne 12. 11. 2015 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 257/2015 z dne 8. 7. 2015 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 10. odst. 413. čl.