Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2016

U-I-19/15 25. 1. 2016 Neobjavljeno
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14), 50. čl.
Up-282/14, U-I-82/14 10. 3. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 172/2013 z dne 27. 1. 2014 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 3. al. 33. čl.
U-I-218/14, Up-831/14 25. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 2. odst. 15. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 112/2014 z dne 22. 9. 2014 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 563/2013 z dne 13. 3. 2014 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 1421/2012 z dne 25. 10. 2013
U-I-246/13 21. 4. 2016 Uradni list RS, št. 35/2016 in OdlUS, XXI, 24
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15) (ZPIZ-2), 2. čl., 7. čl., 1. tč., 11. tč. in 23. tč. 7. čl, 4. in 5. odst. 27. čl., 136. čl., 394. čl.
U-I-66/16 2. 6. 2016 Neobjavljeno
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 71/08 in 85/10) (ZUTPG), 2. čl., 1. odst. 3. čl. in 6. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15) (ZSVarPre)
U-I-73/15 7. 7. 2016 Uradni list RS, št. 51/2016
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) (ZUPJS), 5. odst. 10. čl., 4. tč. 1. odst. 12. čl. in 1. odst. 14. čl. Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 8/12 in 99/15), 2. odst. 7. čl.
U-I-81/16 12. 9. 2016 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 405. čl.
U-I-81/14 15. 9. 2016 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15) (ZPIZ-2), 27. in 394. čl.
Up-437/16, U-I-95/16 23. 9. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 100/2016 z dne 3. 3. 2016 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1772/2014 z dne 19. 1. 2016 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 388/2015 z dne 10. 12. 2015 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1772/2014 z dne 7. 5. 2015 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13) (ZUTD), 69. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 86. čl.
U-I-154/15 6. 10. 2016 Neobjavljeno
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) (ZUPJS), 1. odst. 14. čl.
U-I-141/16 18. 11. 2016 Neobjavljeno
Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/11), III. tč.