Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2017

Up-59/14 12. 1. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 91/2013 z dne 10. 10. 2013
Up-804/14 19. 1. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 96357/2010 z dne 4. 9. 2014
Up-818/14 26. 1. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 46028/2011 z dne 17. 7. 2014
Up-57/14 26. 1. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 90103/2010 z dne 10. 10. 2013, sodba Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 90103/2010 z dne 26. 7. 2012 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 90103/2010 z dne 21. 3. 2012
Up-152/14 9. 2. 2017 Uradni list RS, št. 12/2017 in OdlUS XXII, 16
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44584/2011 z dne 5. 12. 2013 in sodba Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 44584/2011 z dne 23. 4. 2013
Up-171/14 9. 2. 2017 OdlUS XXII, 15
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 42257/2011 z dne 5. 9. 2013
U-I-96/15 16. 2. 2017 Neobjavljeno
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 1. in 2. odst. 5. čl., 2. stavka 5. odst. 10. čl. in 3. odst. 27. čl.
U-I-13/17 20. 2. 2017 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15) (ZIKS-1)
U-I-248/14 28. 2. 2017 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP), 2. odst. 129.a čl.
U-I-173/14, Up-609/14 9. 3. 2017 Uradni list RS, št. 15/2017
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1), 3. odst. 61. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 219/2014 z dne 7. 5. 2014 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3291/2012-2454 z dne 1. 4. 2014
U-I-246/14 24. 3. 2017 Uradni list RS, št. 16/2017 in OdlUS XXII, 7
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 153. čl., 1. odst. 154. čl., 1. in 2. st. 2. odst. 154. čl.
U-I-106/16 13. 4. 2017 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16) (KZ-1), 1.odst. 186. čl.
Up-502/14 15. 6. 2017 Uradni list RS, št. 64/2017 in OdlUS XXII, 25
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 79114/2010 z dne 13. 2. 2014 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 79114/2010 z dne 3. 4. 2012
Up-776/14 22. 6. 2017 Uradni list RS, št. 59/2017
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 57287/2012 z dne 5. 6. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. I K 57287/2012 z dne 10. 12. 2013
U-I-83/17, Up-454/17 29. 6. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 29/2017 z dne 1. 3. 2017 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 2. odst. 39. čl.
Up-374/17 6. 7. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 15. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV K 53384/2014 z dne 13. 4. 2017
Up-323/17 6. 7. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 40535/2012 z dne 16. 2. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 40535/2012 z dne 1. 7. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 40535/2012 z dne 1. 7. 2014
U-I-92/15 14. 9. 2017 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16 in 27/17) (KZ-1), 2. odst. 287. čl.
Up-911/15 14. 9. 2017 Uradni list RS, št. 55/2017 in OdlUS XXII, 26
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 55478/2012 z dne 3. 9. 2015, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 55478/2012 z dne 25. 11. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Novem mestu št. I K 55478/2012 z dne 27. 3. 2014
Up-320/14, U-I-5/17 14. 9. 2017 Uradni list RS, št. 59/2017 in OdlUS XXII, 9
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 4. odst. 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25625/2010 z dne 14. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 25625/2010 z dne 10. 6. 2013