Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2017

P-3/15 26. 1. 2017 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-4/15 9. 2. 2017 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-2/16 9. 2. 2017 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-4/16 9. 2. 2017 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-762/16 7. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper dopis Vrhovnega sodišča št. III Kr 14028/2016 z dne 12. 4. 2016 in dopis Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. EPVD 34/2014-0809 z dne 29. 12. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. EPVDp 19/2016 z dne 11. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. EPVD 34/2014 z dne 5. 2. 2016 in sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. EPVD 34/2014-0809 z dne 14. 12. 2015
Up-1065/16 7. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1681/2015 z dne 6. 9. 2016
Up-98/15 9. 3. 2017 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 534/2012 z dne 6. 8. 2014
Up-853/14 9. 3. 2017 Uradni list RS, št. 15/2017 in OdlUS XXII, 19
Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 539/2012 z dne 18. 6. 2014
U-I-113/14 16. 3. 2017 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 8. odst. 22. čl.
Up-436/15 22. 3. 2017 Neobjavljeno
Točka I izreka sodbe Okrajnega sodišča v Grosupljem št. ZSV 120/2014 z dne 25. 3. 2015 Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe Okrajnega sodišča v Grosupljem št. ZSV 120/2014 z dne 25. 3. 2015
Up-847/14 20. 4. 2017 Uradni list RS, št. 24/2017
Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 13/2014 z dne 21. 8. 2014
Up-578/16 20. 4. 2017 Uradni list RS, št. 24/2017
Sodba Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 671/2015 z dne 5. 5. 2016
Up-887/14 20. 4. 2017 Uradni list RS, št. 24/2017
Sodba Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 824/2014 z dne 17. 9. 2014
Up-854/14 20. 4. 2017 Uradni list RS, št. 24/2017 in OdlUS XXII, 21
Sodba Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. ZSV 54/2013 z dne 14. 8. 2014
Up-942/14 20. 4. 2017 Uradni list RS, št. 24/2017 in OdlUS XXII, 22
Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 2668/2013 z dne 18. 9. 2014
U-I-61/17 25. 5. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16) (ZPrCP), 23. čl.
U-I-89/15 30. 11. 2017 Uradni list RS, št. 3/2018 in OdlUS XXII, 14
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16 in 54/17) (ZPrCP), 3. in 5. odst. 24. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1), 4. poved 2. odst. 108. čl.