Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2017

U-I-222/16 11. 1. 2017 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 221.a do 221.g čl.
U-I-52/16 12. 1. 2017 Uradni list RS, št. 5/2017 in OdlUS XXII, 1
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 102/15) (ZDIJZ), 5. odst. 1.a čl. in 1. odst. v zvezi s 3. in 4. odst. 6.a čl.
U-I-208/15, Up-982/15 30. 1. 2017 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 261., 263 in 271. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 53/2014 z dne 28. 10. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 214/2013 z dne 28. 11. 2013 in s I., II. in IV. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 748/2012 z dne 12. 6. 2013
Up-71/17 10. 2. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper preiskavo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
Up-280/16, Up-350/16, Up-745/16, Up-750/16, U-I-72/16, ... 22. 3. 2017 Uradni list RS, št. 20/2017
Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. 8. 2016 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z dne 4. 3. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 2. in 3. al. 2. tč. 2. odst. 14. čl., 1. tč. 1. odst. 213. čl. in 128. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 391. čl.
Up-893/16, U-I-194/16 20. 4. 2017 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 20. čl. v zvezi s 1. odst. 19. čl.
Up-951/15 18. 5. 2017 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 4/2015 z dne 29. 9. 2015
Up-576/17 19. 7. 2017 Neobjavljeno
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 190/2017 z dne 5. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4421/2016 z dne 17. 1. 2017
U-I-92/17, Up-489/17 21. 7. 2017 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 327. čl. 2., 3. in 4. odst. 395. čl. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2.odst. 178., 210, 220 in 221. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 166/2017 z dne 11. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 3307/2014 z dne 12. 1. 2017
Up-284/15 25. 9. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 178/2014 z dne 17. 2. 2015 ter sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg. 1101/2014 z dne 1. 10. 2014 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 656/2012 z dne 30. 4. 2014
U-I-21/17, Up-116/17 28. 9. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 694/2016 z dne 8. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 6222/2014 z dne 20. 7. 2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 34. čl. v zvezi z 21. čl.
Up-853/17, U-I-146/17 26. 10. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 388/2017 z dne 13. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 23. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 8. 5. 2017 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) v delu, ki se glasi: "Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo: 1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni upravitelj" (ZFPPIPP), 2. odst. 346. čl.
U-I-216/16 17. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 74/16) (ZNVP), 4. odst. 48. čl.
Up-676/15 23. 11. 2017 Neobjavljeno
Točka 2 Sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 416/2015 z dne 15. 7. 2015 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 2470/2014 z dne 18. 5. 2015
U-I-113/15, Up-572/15 23. 11. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 316/2015 z dne 3. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 2402/2014 z dne 6. 5. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 56. in 199.a čl. ter 3. tč. 1. odst. 199. čl. in 1. tč. 3. odst. 199.d čl.
U-I-139/17 14. 12. 2017 Neobjavljeno
Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17), 2. in 3. odst. 4. čl.