Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2017

U-I-5/16 19. 1. 2017 Uradni list RS, št. 6/2017
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 406. čl. v zvezi s 3. odst. 396. čl.
Up-320/15 19. 1. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 87/2013 z dne 19. 2. 2015
U-I-16/17 21. 2. 2017 Neobjavljeno
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 2. odst. 97. čl.
Up-59/17, U-I-10/17 2. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I R 100/2016 z dne 6. 10. 2016 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 67. čl.
U-I-12/17, Up-63/17 2. 3. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. v zvezi s 3. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 198/2016 z dne 20. 10. 2016
Up-530/14 2. 3. 2017 Uradni list RS, št. 17/2017 in OdlUS XXII, 18
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 313/2013 z dne 24. 4. 2013
Up-562/14 2. 3. 2017 Uradni list RS, št. 14/2017 in OdlUS XXII, 17
Sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 7/2014 z dne 17. 4. 2014 in sklep Višjega sodišča v Kopru št. Su 43/2014 z dne 17. 3. 2014
U-I-91/15 16. 3. 2017 Uradni list RS, št. 16/2017 in OdlUS XXII, 6
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI), 2. odst. 2. čl., tč. 1 4. čl., tč. 6 4. čl., 1. odst. 5.čl., 1. odst. 34. čl.
Up-239/15 7. 6. 2017 Uradni list RS, št. 45/2017 in OdlUS XXII, 24
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 69/2014 z dne 20. 1. 2015
U-I-55/17, Up-332/17 26. 7. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 619/2016 z dne 15. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 464/2008 z dne 16. 6. 2016 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 184. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 100., 154., 158., 205. in 208. čl.
Up-49/17 7. 9. 2017 Uradni list RS, št. 51/2017
Ustavna pritožba zoper sklep, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovnega sodišča izdal sodnik Vrhovnega sodišča, št. RoP 10/2016 z dne 30. 12. 2016 v zvezi s sklepom predsednice Upravnega sodišča št. SuNp 7/2016 z dne 6. 12. 2016
Up-14/15 25. 9. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 204/2014 z dne 30. 10. 2014 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013
Up-515/14 12. 10. 2017 OdlUS XXII, 29
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 621/2013 z dne 4. 12. 2013 v zvezi z drugo alinejo točke I. 1) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3162/2008 - III z dne 12. 11. 2012
Up-563/15 19. 10. 2017 Uradni list RS, št. 67/2017 in OdlUS XXII, 31
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 117/2015 z dne 21. 5. 2015, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 738/2015 z dne 18. 3. 2015 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 157/2015 z dne 5. 3. 2015
U-I-58/16 26. 10. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 63/13) (ZPVPJN), 2. in 3. odst. 3. čl.
U-I-88/17 22. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 110. in 333. čl. v zvezi s 366. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 9. čl. v zvezi s 15. čl.
Up-998/15 30. 11. 2017 Uradni list RS, št. 5/2018 in OdlUS XXII, 34
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 186/2015 z dne 1. 10. 2015 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3799/2010 z dne 23. 2. 2011
U-I-155/17 14. 12. 2017 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 48. čl.