Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2017

U-I-182/15, Up-871/15 19. 1. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 229/2015 z dne 15. 10. 2015 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1326/2015 z dne 29. 9. 2015 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/07 in 9/11) (ZRRD) Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14), 1. odst. 28. čl., 85. čl. in 2. odst. 86. čl. Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), 1. odst. 28. čl., 91. čl. in 5. odst. 96. čl.
U-I-67/14 19. 1. 2017 OdlUS XXII, 3
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 19/15 in 83/16) (ZPDPD), 2. čl.
U-I-124/15, Up-631/15 23. 1. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 386/2014 z dne 18. 6. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 572/2014 z dne 3. 7. 2014 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 1. odst. 74. čl.
U-I-103/15, Up-502/15 23. 1. 2017 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 1. odst. 74. čl. in 1. odst. 77. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 251/2014 z dne 10. 3. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 7/2014 z dne 13. 3. 2014
Up-17/17 24. 1. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 161/2016 z dne 19. 10. 2016 v zvezi s I., V. in VI. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 127/2016 z dne 11. 5. 2016
Up-194/15 24. 1. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 476/2013 z dne 5. 2. 2015 v zvezi s 1. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. I U 1431/2013 z dne 24. 10. 2013
U-I-127/16 9. 2. 2017 Neobjavljeno
Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) (ZOdvT), 1. odst. 28. čl., 3. odst. 28. čl. v zvezi s 1. odst. 21. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16) (ZST), 2. odst. 24. čl.
U-I-215/16 21. 2. 2017 Neobjavljeno
Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17), 7. čl.
U-I-71/15, Up-298/15 7. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2210/2014 z dne 24. 2. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 258/2011 z dne 1. 4. 2014 Pravilnik o postopkih vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02, 112/03, 91/09 in 17/10), 1., 2. in 7. odst. 4. čl.
U-I-20/17 9. 3. 2017 Neobjavljeno
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16), 1. odst. 7.a čl. Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017 (Uradni list RS, št. 3/17)
U-I-144/14 9. 3. 2017 Uradni list RS, št. 14/2017 in OdlUS XXII, 5
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1), 1. odst. 195. čl.
U-I-158/15 6. 4. 2017 Neobjavljeno
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) (ZSKZ), 22. čl.
Up-987/16 10. 4. 2017 Uradni list RS, št. 20/2017
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 73/2016 z dne 14. 9. 2016
U-I-39/17 18. 4. 2017 Neobjavljeno
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) (ZVoz-1), 2. in 3. odst. 30. čl., 4. odst. 32. čl. in 2. odst. 102. čl.
U-I-84/15 18. 5. 2017 Uradni list RS, št. 40/2017 in OdlUS XXII, 8
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13 in 17/15) (ZS-L), 1. odst. 85. čl.
Up-317/17, Up-328/17, Up-330/17, Up-336/17, Up-337/17 22. 6. 2017 Neobjavljeno
Ustavne pritožbe družb Pozavarovalnica Sava, Zavarovalnica Sava, Adriatic Slovenica, Prva osebna zavarovalnica, Fondi Slloveno-Kosovar i pensioneve, Sava pokojninska družba in KBM-Infond zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 281/2014 z dne 18. 1. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 153/2014 z dne 1. 7. 2014 Ustavne pritožbe družb Pozavarovalnica Sava, Adriatic Slovenica, Prva osebna zavarovalnica, Skupina prva in KBM-Infond zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 300/2014 z dne 18. 1. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 152/2014 z dne 23. 6. 2014 Ustavne pritožbe družb Zavarovalnica Sava, Adriatic Slovenica, Prva osebna zavarovalnica in KBM Infond zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 279/2014 z dne 18. 1. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 156/2014 z dne 17. 6. 2014 Ustavne pritožbe družb Adriatic Slovenica, Prva osebna zavarovalnica, Skupina prva in Fondi Slloveno-Kosovar i pensioneve zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 296/2014 z dne 18. 1. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 138/2014 z dne 17. 6. 2014 Ustavne pritožbe družb Zavarovalnica Sava, Prva osebna zavarovalnica, Skupina prva in KBM-Infond zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 304/2014 z dne 3. 2. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 157/2014 z dne 17. 6. 2014
Up-558/17 11. 7. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 70/2016 z dne 24. 5. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1132/2015 z dne 27. 1. 2016
Up-184/16 11. 7. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 404/2014 z dne 10. 12. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 44/2014 z dne 18. 6. 2014
U-I-94/17 18. 7. 2017 Neobjavljeno
Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16), 1. odst. 6. čl. Povprečne standardne tarife za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu št. 1/2007 z dne 27. 3. 2007
U-I-90/16, Up-416/16 24. 7. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 328/2015 z dne 2. 3. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 13/2013 z dne 12. 3. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 35020-20/2012-MOP-6 z dne 12. 12. 2012 in odločbo Upravne enote Slovenj Gradec št. 330-167/2011-41 z dne 8. 10. 2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05) (ZJC-B), 19. čl.