Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2017

U-I-43/17 26. 9. 2017 Neobjavljeno
Sklep občinskega sveta Občine Kidričevo z dne 26. 1. 2017 (sklep št. 17/18)
U-I-127/17, Up-698/17 26. 9. 2017 Neobjavljeno
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 33/14, 76/15 in 23/17) (ZPOmK-1), 2. al. 1. odst. 28. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 64/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 267/2017 z dne 15. 2. 2017
U-I-111/16 5. 10. 2017 Neobjavljeno
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) (ZSKZ), 1. odst. 14. čl.
U-I-19/16 5. 10. 2017 Neobjavljeno
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 30/13) (ZDKG), 1. čl., 1. in 3. odst. 2. čl. in 1. odst. 3. čl.
U-I-202/16 26. 10. 2017 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu (Uradni list RS, št. 84/15), 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14. čl.
U-I-201/16 26. 10. 2017 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15)
U-I-200/16 26. 10. 2017 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15)
Up-866/17 26. 10. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 220/2016 z dne 23. 8. 2017 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 942/2016 z dne 4. 7. 2016
Up-314/16, U-I-62/16 9. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 10. in 17.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 79/2015 z dne 20. 1. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1609/2014 z dne 17. 2. 2015
Up-562/16, U-I-120/16 9. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 10., 11., 12., 13., 17., 17.a, 18. in 34. člen Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 77/2015 z dne 30. 3. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 239/2015 z dne 18. 2. 2015
U-I-32/16 16. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) (ZZavar-1), 3. odst. 54. čl., 2. tč. 1. odst. 57. čl., 2. odst. 57. čl., 4. tč 1. odst. 63. čl., 2. tč. 1. odst. 67. čl. in 2. odst. 67. čl.
U-I-69/16 16. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) (ZZavar-1), 57. in 67. čl.
U-I-205/16, U-I-206/16, U-I-207/16, U-I-208/16, U-I-209/16 28. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) (ZLPLS), 4. al. 3. odst. 10.a čl.
U-I-93/15 30. 11. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 6. odst. 7. čl., 36. al. 8. čl. in 191. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 5. odst. 6. čl., 42. tč. 7. čl. in 133. čl.
U-I-225/16 6. 12. 2017 Neobjavljeno
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15) (ZSS), 3. odst. 21. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) (PoDZ-1), 2. odst. 193. čl. in 1. odst. 73. čl.
U-I-126/16, Up-628/16 19. 12. 2017 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež, d. d., iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15), od 5. čl. do 10. čl., 12. čl., 13. čl. in 14.čl. Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 119/2016 z dne 18. 5. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 133/2016 z dne 15. 3. 2016
U-I-227/16 20. 12. 2017 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15), 5., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14.čl.
U-I-179/17, Up-965/17 20. 12. 2017 Neobjavljeno
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2017 z dne 23. 8. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 591/2017 z dne 24. 5. 2017
U-I-130/16, Up-638/16 28. 12. 2017 Neobjavljeno
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 in 90/12) (ZUOPP-1), 3. odst. 21. čl. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS, št. 10/12), 6. in 10. čl. Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 145/2016 z dne 1. 6. 2016 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1825/2015 z dne 15. 3. 2016