Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2017

U-I-206/15 12. 1. 2017 Uradni list RS, št. 4/2017 in OdlUS XXII, 2
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 432. čl., 433. čl. in 434. čl.
Up-195/13, U-I-67/16 26. 1. 2017 Uradni list RS, št. 9/2017 in OdlUS XXII, 4
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1) Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 69/2012 z dne 4. 12. 2012, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 370/2011 z dne 15. 12. 2011 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1181/2010 z dne 2. 9. 2011
Up-478/15 14. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 215/2014 z dne 21. 4. 2015 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 143/2014 z dne 15. 5. 2014 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XII Ps 1910/2013 z dne 27. 1. 2014
U-I-7/17 16. 3. 2017 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ)
U-I-211/16 15. 6. 2017 Neobjavljeno
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14)
U-I-205/15 20. 6. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo in 28/09) (ZPIZVZ), 2. odst. 23. čl.
U-I-220/16 11. 9. 2017 Neobjavljeno
Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 32/14) (ZVV)
U-I-118/16 11. 9. 2017 Neobjavljeno
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Administrativni dogovor o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (Uradni list RS, 37/08 in 23/11, MP, št. 10/08 in 3/11) (BBHSZ), 2. odst. 37. čl.
U-I-100/15 14. 9. 2017 Uradni list RS, št. 54/2017 in OdlUS XXII, 10
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17 in 40/17) (ZPIZ-2), 4. odst. 27. čl., 1. in 2. odst. 38. čl. ter 1. in 2. odst. 391. čl.
U-I-99/17 6. 10. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17 in 40/17) (ZPIZ-2), 1. odst. 16. čl.
U-I-129/17 9. 10. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17 in 40/17) (ZPIZ-2), 3. odst. 403. čl.
U-I-174/16 11. 10. 2017 Neobjavljeno
Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16) (ZPFOPIZ-1), 2. in 3. odst. 11. čl. in 12. čl.
Up-233/15 19. 10. 2017 Uradni list RS, št. 63/2017 in OdlUS XXII, 30
Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 65/2014 z dne 28. 1. 2015, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 240/2014 z dne 16. 10. 2014 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VIII Ps 2364/2012 z dne 14. 2. 2014
U-I-161/17 5. 12. 2017 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 63/03) (ZIPRS0304-A), 18. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 23. čl.
Up-454/15 20. 12. 2017 Uradni list RS, št. 4/2018 in OdlUS XXII, 36
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 211/2014 z dne 21. 4. 2015, sodba in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 407/2014 z dne 21. 8. 2014 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XII Ps 3577/2012 z dne 20. 5. 2014
U-I-137/16, Up-667/16 27. 12. 2017 Neobjavljeno
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07, 21/08 in 21/14) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 221/2015 z dne 16. 3. 2016
U-I-142/16, Up-677/16 27. 12. 2017 Neobjavljeno
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07, 21/08 in 21/14) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 81/2016 z dne 23. 3. 2016
U-I-75/17, Up-393/17 27. 12. 2017 Neobjavljeno
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07, 21/08 in 21/14) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 463/2015 z dne 28. 9. 2016
U-I--72/17, Up-390/17 27. 12. 2017 Neobjavljeno
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07, 21/08 IN 21/14) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 384/2015 z dne 22. 6. 2016
U-I-71/17, Up-389/17 27. 12. 2017 Neobjavljeno
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07, 21/08 in 21/14) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 303/2015 z dne 22. 6. 2016